Khi thức dậy, chúng ta xin gì với Chúa?

Khi thức giấc, thật đẹp biết bao khi ta dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn sau giấc ngủ an bình. Là người Công giáo, chúng ta thích để tâm đến sự hiện diện của Ngài...

Nói ít làm nhiều

Có một gương sáng tuyệt vời về “nói ít làm nhiều”. Đó là Thầy Giêsu. Cứ thử tưởng tượng về những pho sách khổng lồ trong lịch sử nhân loại, thì Kinh Thánh chỉ là cuốn sách nhỏ nhưng...

Sức mạnh của sự thinh lặng

Sự thinh lặng là một trong những trạng thái mà không ít người sợ hãi khi phải đối diện. Nhưng, sự thinh lặng là khoảnh khắc vô cùng quan trọng để ta lắng nghe....

Mười lời Chúa Giêsu đã làm thay đổi thế giới

«Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được”».

Mười nữ tu nói về ý nghĩa cuộc đời

“Nếu bạn muốn biết thật sự ý nghĩa cuộc đời, bạn hãy quỳ xuống và xin Chúa cho bạn biết. Bạn hãy để hết lòng vào đó. Đó là điều tôi đã làm. Khi còn trẻ, tôi theo thuyết bất khả ngộ và tôi đã cầu nguyện như sau:...

Nên giống Đức Kitô

Là Kitô hữu, chúng ta muốn càng nên giống Đức Kitô hơn. Chúng ta biết rằng cuộc đời này là hành trình tìm kiếm một mục đích, tìm kiếm hàng ngày...

Noi gương Chúa khinh của thế tục

Lời xưa Chúa phán ta rằng: “Ai theo Thiên Chúa đi đàng sáng choang”. Lời này Chúa nhủ khuyên ta, Noi gương bắt chước ngôn hành của Người.

Thư Thượng Đế gửi A-đam

Từ ngày con và Eva làm điều mà đáng lẽ các con không được làm, mọi thứ đã trở nên không còn trật tự và nguyên tuyền như trước nữa.

Những câu nói nổi tiếng của Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Đức Tin của chúng ta thật hiển hách! Thay vì giới hạn các con tim, như thế gian mong muốn, Đức Tin lại nâng các con tim lên và gia tăng khả năng yêu thương của chúng.

Khiêm nhường trong Truyền Giáo

Người truyền giáo tốt có thể là người không hiểu biết nhiều và sâu sắc về Chúa...

Trở nên chân dung đẹp của Chúa Giê-su

Trở nên chân dung đẹp của Chúa Giê-su

Nghệ thuật cảm hóa lòng người của Chúa Giêsu

Nghệ thuật cảm hóa lòng người của Chúa Giêsu