Thánh lễ phong chức Phó tế cho thầy Casimia Nguyễn Ngọc Thanh tại Nhà chung Giáo phận Phú Cường

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 18/02/2017, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự Thánh lễ phong chức Phó tế cho thầy Casimia Nguyễn Ngọc Thanh thuộc Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (O.M.I.)...