3 Linh mục Hoa kỳ đạp xe để xin cầu nguyện cho ơn gọi

Trên đường đi, các cha dự định sẽ dừng lại ở các trường học và giáo xứ để khuyến khích cầu nguyện cho các ơn gọi...

Viết cho Người Nữ Tu!

Trong những ngày này chúng ta dành nhiều lời chúc mừng đến người bà, người mẹ, người chị em. Ai cũng cầu mong cho họ luôn được nhiều sức khỏe, niềm vui và bình an trong cuộc sống...

“Chính tự mình, không ai có thể nói mình được Chúa gọi”

Vì khi nói tiếng gọi, có nghĩa là một khao khát được chứng thực, không phải đến từ mình nhưng chính Chúa là nguồn gốc.

Đường tình yêu

Hành trình đời tu của con là một chặng đường dài mà con đã cảm nghiệm được đó là “Đường Tình Yêu”...

Chọn lựa

Rời giảng đường đại học sau bốn năm miệt mài đèn sách...

Ơn gọi của tôi là Tình Yêu

Tình yêu là khát vọng của con người trong mọi thời đại, vì tình yêu là bản chất...