Kịch bản: Người con hoang đàng

Xin giới thiệu đến quý Sơ và quý độc giả, kịch “Người con hoang đàng” là tài liệu quý, muốn chia sẻ đến quý Sơ và tất cả những ai đang cần sử dụng trong công tác mục vụ Giáo xứ Mùa Chay.

'The Name of God Is Mercy": Một Cuốn Sách Mới Của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Đức Giáo Hoàng, giống như Phêrô, cũng cần lòng thương xót