Suy Niệm Chúa Nhật III Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 4: 12-17 Thế giới hôm nay không thể nào đẩ lui bóng tối của sự dữ nếu không có ánh sáng của Tin Mừng.

Suy Niệm Chúa Nhật III Thường Niên A

Tin mừng Mt 4: 12-23 Đối với Chúa Giêsu sám hối là hành động phải khẩn trương không chờ đợi, là việc làm thường xuyên...

Suy Niệm Chúa Nhật III Thường Niên A - Hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến

Tin mừng Mt 4: 12-17 Và đề tài sám hối rất thích hợp với tâm hồn của dân Galilê. Họ thờ Thiên Chúa nhưng lòng họ bị ô nhiễm...

Suy Niệm Chúa Nhật III Thường Niên A - Buông theo thần khí

Tin mừng Mt 4: 12-23 Ngay khi bắt đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên.

Suy Niệm Chúa Nhật III Thường Niên A - Chúa chọn Galilê

Tin mừng Mt 4: 12-23 Galilê là khởi điểm Kitô giáo. Chính tại đây, Chúa Giêsu bắt đầu cuộc rao giảng Tin mừng, chọn gọi các Tông đồ, tuyên bố Luật mới.

Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên A

Tin mừng Ga 1: 29-34 Thánh Gioan, cũng như các Tông đồ có cảm nghiệm về đặc tính thần linh nới Đức Kitô...

Chúa Nhật II Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Ga 1: 29-34 Lời Chúa hôm nay, gợi lên cho chúng ta hai hình ảnh rất đẹp về hai lối sống của hai con người xem ra không dễ tìm trong cuộc sống của chúng ta.

Chúa Nhật II Thường Niên A - Làm Chứng Cho Chúa Như Gioan

Tin mừng Ga 1: 29-34 Con Thiên Chúa đã làm người, Ngài đón nhận trọn vẹn thân phận con người tội lỗi. Đến với Gioan Tẩy Giả để chịu phép rửa là Chúa Giêsu đến gánh vác lấy tất cả tội lỗi của nhân loại

Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên A - Đấng “gánh” tội trần gian

Tin mừng Ga 1: 29-34: Hôm nay, thánh Gioan giới thiệu Đức Giêsu với dân chúng: ”Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”. Muốn hiểu ý nghĩa lời giới thiệu này, ta phải biết tập tục của người Do Thái...

Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên A - Đây Chiên Thiên Chúa

Tin mừng Ga 1: 29-34: Khi Gioan Tẩy Giả thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian” (Ga 1.29). Lời giới thiệu của thánh Gioan Tẩy Giả...

Lễ Chúa Hiển Linh - Năm A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 2:1-12 Lễ Hiển Linh là một trong những lễ trọng lâu đời nhất trong nền phụng vụ Kitô giáo, theo truyền thống được cử hành vào ngày 6 tháng 1 để nhắc lại biến cố Chúa tỏ mình ra

Lễ Hiển Linh - Ngôi Lời Đã Ở Giữa Chúng Ta

Mt 2:1-12 Lễ Hiển Linh là lễ Chúa tỏ mình ra. Việc Chúa sinh ra được loan báo cho mọi người biết dưới nhiều hình thức khác nhau như: lời các ngôn sứ loan báo từ nhiều thế kỷ trước