Chúa Nhật III Phục Sinh A - Lm. Antôn Hà Văn Minh

Tin Mừng Lc 24: 13-35 Trên đương về quê nhà, hai môn đệ đã cảm nhận vị khách đang cùng đồng hành với mình có một điều gí đó làm họ được ấm lòng

Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh A - Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy

Lc 24: 13-35 Trong câu chuyện đàm thoại giữa hai môn đệ và người lữ hành xa lạ trên đường Emmau hôm na

Chúa Nhật III Phục Sinh A - Lm. Giuse Đỗ Văn Thuỵ

Lc 24: 13-35 Hai môn đệ trên đường Emmau không phải là lương dân, tức là những người không hề nghe nói về Chúa Giêsu hoặc chẳng hề nhận được sứ điệp của Ngài.

Suy niệm Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A - Bắt gặp Chúa trên mọi nẻo đường

Tin mừng Lc 24: 13-35: Trang Tin Mừng hôm nay ghi lại cảm nghiệm về Ðấng Phục Sinh của hai người môn đệ đang trên đường đi về lành Emmaus. Cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Kitô Phục Sinh đã diễn ra trong lúc họ đang trên đường trở về...

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A

Tin mừng Mt 20: 19-31: Tin Mừng hôm nay thánh Ga cho thấy, sau khi Đức Giê-su bị bắt, bị xử tử và được an táng, thì tình trạng của các môn đệ thật đáng thương: các ông luôn ở trong tình trạng sợ hãi...

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 13: 1-15: Tin Mừng Gioan được gọi là Tin Mừng về các dấu chỉ: Chúa Kitô bắt đầu cuộc sống công khai của Người bằng dấu chỉ đầu tiên (nước biến thành rượu ở Cana xứ Galilê)...

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20:19-31: Tin mừng vĩ đại nhất là Tin mừng Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. tin mừng về ơn tha thứ của Thiên Chúa. Tin mừng về lòng thương xót vô biên của Ngài...

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A - Tôma cứng lòng

Tin mừng Mt 20: 19-31: Trong thực tế, Tôma không phải là người hoài nghi, mà là người muốn tự mình cảm nhận tất cả. Ông không bằng lòng với những gì người khác kể lại...

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A - Hãy vững tin như Tôma

Tin mừng Mt 20: 19-31: Tôma đã tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu, một lời tuyên xưng chưa hề có ai nói lên: “Lạy Chúa của con và là Thiên Chúa của con”...

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A - Lòng Chúa Thương Xót được tỏ bày qua biến cố Phục Sinh

Tin mừng Mt 20: 19-31: Sự Phục sinh của Chúa Kitô là câu trả lời cho chúng ta về những bất hạnh, nỗi truân chuyên và các khổ đau mà chúng ta đang gánh vác...

Suy Niệm Chúa Nhật Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 28: 1-10 Quyền năng uy nghi của Thiên Chúa đè bẹp sức mạnh của tử thần.

Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh A - Hãy loanTin mừng Phục sinh

Tin mừng Mt 18: 1-10: Trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh hôm nay, ta mừng Chúa Giê su sống lại, chiến thắng tội lỗi và sự chết. Đây là khởi đầu hừng đông của nhân lọai mới....