Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 16: 15-18 Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi sống mà chính Đức Kito sống trong tôi.

Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Thường Niên A - Đức tin của Thánh Phaolô đức tin của chúng ta

Tin mừng Mc 16: 15-18 Phaolô đã tích cực nhúng tay vào việc bách hại Kitô giáo chỉ nhằm mục đích bảo vệ niềm tin Do-thái giáo.

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 31-35 Chúa Giêsu là người con hiếu thảo của Chúa Cha, bởi vì Chúa Giêsu luôn lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa Cha.

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Thường Niên A - Lắng nghe và giữ lời

Tin mừng Mc 3:31-35 Dân chúng đến đứng vòng trong vòng ngoài đến nỗi Mẹ Maria và những người họ hàng không thể vào bên trong được...

Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 22-30 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời...

Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Thường Niên A - Tín thác vào Chúa

Tin mừng Mc 3:22-30 các kinh sư đã ngoan cố không theo sự thật thậm chí còn mặc cho Ngài chiếc áo xấu xa của ma quỷ...

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần II Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 20-21 Chúa Giêsu đã chịu 3 lần từ chối lần thứ nhất là lần kể trong Tin Mừng hôm nay do các người họ hàng của Người...

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần II Thường Niên A

Tin mừng Mc 3: 20-21 Chúa Giêsu cũng bị hiểu lầm là “Người mất trí” chỉ vì quá hăng say làm việc quên ăn, không có thời giờ nghỉ ngơi.

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 13-19 Chúa Giêsu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn...

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Thường Niên A - Chọn gọi và sai đi

Tin mừng Mc 3: 13-19 Được Chúa chọn và gọi là một ơn trọng đại, một hồng ân cao cả, một vinh hạnh lớn lao.

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Thường Niên A

Tin mừng Mc 3: 13-19 Chúa Giêsu không gọi những người hợp tính với nhau để tạo thành một ê kíp làm việc, nhưng....

Thứ Năm Tuần II Thường Niên A - GKGĐ GIáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 3: 7-12 Kể cả ma quỷ cũng là đối tượng đến với Chúa Giêsu. Nó biết Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, nhưng nó không được tuyên xưng vì không được Chúa ủy thác.