Clock-Time

Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế

/ 501 / Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Đại hội Thánh Thể là gì?

Đại hội Thánh Thể đầu tiên ở Hoa Kỳ được tổ chức tại Chicago từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 6 năm 1926. Khoảng 400.000 người đã tham dự Thánh lễ khai mạc tại Soldier Field và 800.000 người đã tham dự một cuộc rước được tổ chức tại Chủng viện St. Mary of the Lake  mới được thành lập...

/ 256 / Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Hướng về Đại Hội Thánh Thể quốc tế tại Budapest, Hungari

Còn đúng hai tuần nữa, Đại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 52 sẽ khai diễn và tiến hành từ chiều Chúa Nhật ngày 5 đến sáng Chúa Nhật 12/9/2021 tại Budapest, thủ đô Hungari, với Thánh lễ Bế mạc do chính Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành...