Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XII Thường Niên A

Tin mừng Mt 16: 13-19: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đều tử đạo tại Rôma: phêrô tử đạo dưới thời hoàng đế Nêrô khoảng năm 64-67; phaolô tử đạo vào năm 67...

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 16: 13-19: Hôm nay Giáo Hội hoàn vũ long trọng mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Các ngài đã trở nên những trụ cột của Hội Thánh Chúa Kitô bằng chính đời sống chứng tá của mình. Với sự lãnh đạo khôn ngoan...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XII Thường Niên A

Tin mừng Mt 7: 15-20: Đức Giêsu là con người thực tế. "Cứ xem họ hành động ra sao... ". Giá trị đích thực của một người thường biểu lộ qua việc làm của họ. Chẳng hạn, ta có thể nói nhiều về Giáo hội...

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 7: 15-20: Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng...

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XII Thường Niên A - Xem quả biết cây

Tin mừng Mt 7: 15-20: Ý tưởng này được lập lại lần thứ 2 như một lời tóm kết về ý chính của đoạn Tin Mừng. Để ngay sau đó, Thánh sử trình bày về tính cách của người môn đệ chân chính như một cách đối lập làm nổi bật vấn đề...

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XII Thường Niên A

Tin mừng Mt 7: 6.12-14: Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, lời dạy của Chúa Giêsu mang tính tích cực và tròn đầy hơn: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XII Thường Niên A

Tin mừng Mt 7: 6.12-14: Tin Mừng không chỉ là những gì hoàn toàn riêng lập nhưng cũng thường lặp lại các yếu tố tốt đẹp nhất của nền luân lý chung. Thế nên, trong ngạn ngữ dân gian...

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 7: 6.12-14: “Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế!”...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XII Thường Niên A

Tin mừng Mt 7: 1-5: Đức Giêsu không đòi hỏi ta ngưng việc đánh giá các sự vật và hình động cách khách quan. Nhạt nhẽo, là nhạt nhẽo. Muốn thì cho vị ngon. Giận ghét vấn là giận ghét, và "ai giận anh em mình...

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 7: 1-5: Trang Tin Mừng hôm nay được Chúa Giêsu nói đến trong hoàn cảnh của bài giảng trên núi hay Hiến chương Nước Trời. Lời dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng...

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XII Thường Niên A - Đừng bao giờ xét đoán

Tin Mừng Mt 7: 1-5: Ta đang sống những trang Tin Mừng của Thánh Matthêu, với phần diễn từ Bài giảng Trên Núi. Đây là những lời khuyên dạy của Chúa Giêsu đối với người theo Chúa...

Muối Men Cho Đời 27 - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Mt 11: 25-30 Chia Sẻ Tin Mừng: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy - Ca Khúc Có Chúa Trong Đời, Sáng tác: Anh Tuấn, Trình Bày: Lm. Vinh Sơn Kiều Duy Tân