Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Viêt Nam: Thông báo chương trình tuyển sinh năm 2017

Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam luôn hoan nghênh và mở rộng cửa chào đón các bạn nam trẻ dấn thân cho ơn gọi Thừa Sai Đức Tin trong đời sống tu trì. Năm nay, để đón nhận những ứng viên mới,...

Thánh lễ phong chức Phó tế cho thầy Casimia Nguyễn Ngọc Thanh tại Nhà chung Giáo phận Phú Cường

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 18/02/2017, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự Thánh lễ phong chức Phó tế cho thầy Casimia Nguyễn Ngọc Thanh thuộc Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (O.M.I.)...

Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam - Thánh lễ truyền chức Phó tế và Linh mục

Nguyện cho các Thầy luôn trưởng thành trong ơn gọi, xác tín hơn nữa vào tình yêu của Đấng kêu gọi mình.

Tân Linh mục Gioan Nguyễn Chính Huy Khang cử hành Thánh lễ tạ ơn

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 09/9/2016, tân linh mục Gioan Nguyễn Chính Huy Khang - Hội Thừa Sai Việt Nam, đã về dâng Thánh lễ Tạ Ơn tại Giáo xứ Sơn Lộc...

Hội Dòng Nữ Tu Đức Maria Việt Nam

Trong bầu khí hân hoan chào đón quý Đức Giám mục, quý linh mục, quý tu sĩ và quý thân nhân của các khấn sinh Hội Dòng Nữ Tu Đức Maria về dự Thánh lễ Tạ ơn và Khấn Dòng

Tỉnh Dòng Thưa Sai Đức Tin Việt Nam - Chương Trình Tuyển Sinh 2016

Tỉnh Dòng Thưa Sai Đức Tin Việt Nam - Chương Trình Tuyển Sinh 2016

Tỉnh Dòng Thưa Sai Đức Tin Việt Nam - Thông Báo Chương Trình Tuyển Sinh 2016

Tỉnh Dòng Thưa Sai Đức Tin Việt Nam - Thông Báo Chương Trình Tuyển Sinh 2016