Clock-Time

Đạo Yêu Thương

/ 274 / Sách Nói Công Giáo

Đạo Công giáo có được thờ kính tổ tiên không? - #08 Đạo Công giáo và việc thờ kính tổ tiên – Đạo yêu thương

"Như vậy, sao lại bảo theo đạo Công Giáo thì phải bỏ Ông Bà Tổ Tiên?" Người Công Giáo quan niệm rằng: Chúng ta phải làm cả hai việc: - một là thờ phượng Thiên Chúa, - hai là tôn kính Tổ Tiên Ông Bà là những vị đã cộng tác với Thiên Chúa trong việc trao ban sự sống cho chúng ta.
/ 246 / Sách Nói Công Giáo

Hai tâm tình: Mến Chúa và Yêu người - #07 Đời sống người Công giáo – Đạo yêu thương

Một người đã tin vào Đức Giêsu Kitô và gia nhập Giáo Hội Công Giáo, họ phải sống thế nào? Đời sống bạn sẽ được dệt bằng hai tâm tình xuyên suốt là Mến Chúa và Yêu người. Vì yêu mến Chúa nên người Công Giáo dành thời giờ gặp gỡ và tâm sự với Chúa, gọi là cầu nguyện...
/ 242 / Sách Nói Công Giáo

Nhóm 12 Tông đồ quy tụ lại trở thành điều gì?- #06 Đức Giêsu và Giáo hội của Ngài – Đạo yêu thương

Nhóm 12 Tông Đồ là những người cùng ăn cùng ở với Đức Giêsu, trực tiếp nghe lời Ngài giảng dạy, tận mắt chứng kiến việc Ngài làm, thấu triệt giáo huấn của Ngài. Tất cả quy tụ lại thành Giáo Hội của Đức Giêsu Kitô, gắn bó mật thiết với nhau như những chi thể trong cùng một thân thể, với Đức Giêsu Kitô là Đầu và mỗi người là một chi thể...
/ 175 / Sách Nói Công Giáo

Phút giây đẹp nhất cuộc đời Đức Giêsu- #05 Đức Giêsu xây dựng một thế giới mới – Đạo yêu thương

“Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23,34). “Đó là giây phút đẹp nhất cuộc đời Đức Giêsu". Thế giới mới ấy có được khi chúng ta hiểu ra rằng: Tất cả nhân loại có chung một người Cha là Thiên Chúa, vì thế tất cả là anh chị em với nhau. Và phải cư xử với nhau như anh chị em ruột thịt trong một mái ấm gia đình...
/ 195 / Sách Nói Công Giáo

Ông Trời là ai - #04 Đức Giêsu bày tỏ khuôn mặt Thiên Chúa tình yêu – Đạo yêu thương

Đa số người Việt Nam tin tưởng vào một Đấng siêu nhiên được gọi là Ông Trời. Ngài còn được gọi là Đấng Tạo Hóa, vì chính Ngài tạo dựng nên vũ trụ và thế giới này. Tuy có một cảm thức sống động về Ông Trời, nhưng người ta lại không biết rõ Ông Trời ra sao. Vì thế, nhiều khi hình dung Ông Trời theo trí tưởng tượng của con người và dựa vào những tiêu chuẩn của loài người. Đức Giêsu Kitô là Đấng từ trời cao mà xuống, từ Thiên Chúa mà đến, cho nên chỉ có Ngài mới bày tỏ cho nhân loại biết dung nhan đích thực của Ông Trời...
/ 181 / Sách Nói Công Giáo

Tại sao cha mẹ của Chúa Hài Đồng không bồng Chúa trên tay, ôm Chúa vào lòng? - #03 Đức Giêsu Kitô – Đạo yêu thương

Bạn có thấy điều rất đặc biệt không? Cha mẹ của hài nhi mới sinh không bồng con trên tay, hoặc ôm con vào lòng, nhưng cả hai ông bà đều quỳ gối thờ lạy! Tại sao vậy?
/ 435 / Sách Nói Công Giáo

KITÔ HỮU LÀ NGƯỜI THEO ĐẠO NÀO - #01 Tại sao gọi là đạo Công giáo – Đạo yêu thương Hot

TẠI SAO GỌI LÀ ĐẠO CÔNG GIÁO? Tất cả những người theo đạo Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành, đều tin vào Đức Giêsu Kitô. Vì thế đều được gọi chung là Kitô hữu, đều theo Kitô Giáo cả. Còn Thiên Chúa Giáo là từ được dùng ở Việt Nam để nói về Công Giáo. Tuy nhiên, từ ngữ này chưa đúng lắm. Thiên Chúa Giáo là từ ngữ được dùng để chỉ về tôn giáo độc thần, thờ một Thiên Chúa Duy Nhất. Nhưng tôn giáo độc thần gồm có Do Thái Giáo, Kitô Giáo, Hồi Giáo. Do đó, dùng từ Thiên Chúa Giáo để nói về Công Giáo là chưa chính xác đủ.