Clock-Time

ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

/ 681 / Sách Nói Công Giáo

VÂNG LỜI trọng hơn CỦA LỄ - #16 Vâng phục – Đường hy vọng Hot

"Vâng lời trọng hơn của lễ" vì của lễ là hoa quả, hương trầm, súc vật, tiền bạc v.v... Khi vâng lời, con lấy chính mình con làm của lễ, giết chết ý riêng con, tự ái của con làm của lễ toàn thiêu. (DHV 406)
/ 644 / Sách Nói Công Giáo

THÁNH LỄ - nguồn lương thực đời đời - #15 Thánh Lễ – Đường hy vọng Hot

Đèn không sáng nếu hết dầu, xe không chạy nếu cạn xăng, hồn tông đồ sẽ suy mạt nếu không đến vói Thánh Thể: "Ai không ăn thịt Ta và uống máu Ta, chẳng được sống đời đời."  (DHV 360)
/ 687 / Sách Nói Công Giáo

Người diễn lại cuộc đời CHÚA GIÊSU - #14 Tông Đồ – Đường hy vọng Hot

Bị nhục mạ, bắt bớ, đuổi từ thành này sang thành khác, là dấu Chúa thương con, Chúa chọn con làm tông đồ thật. "Tôi tớ không hơn chủ, môn đệ không hơn Thầy, họ đã xử với Thày thế nào, cũng sẽ đối với các con như vậy. Hãy vui mừng hoan hỉ... vì nếu chúng con theo thế gian, thì thế gian không ghét chúng con." (DHV 319)
/ 395 / Sách Nói Công Giáo

Episode 07 | Con cá thứ hai: Tôi chọn Chúa | 5 chiếc bánh và 2 con cá Hot

Con trung thành theo một vị lãnh đạo là Chúa Kitô và đại diện của Ngài: Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, kế vị các thánh tông đồ (x. Ga 20, 22-23). Hãy sống và chết vì Hội thánh như Chúa Kitô. Đừng nghĩ chết vì Hội thánh mới hy sinh. Sống vì Hội thánh cũng đòi hỏi nhiều hy sinh...
/ 465 / Sách Nói Công Giáo

Con cá thứ nhất: Mẹ Maria, mối tình đầu của tôi - 5 chiếc bánh và 2 con cá Hot

“Mẹ Maria Vô Nhiễm là mối tình đầu của tôi”, câu nói đó là của thánh Gioan Maria Vianney, cha xứ Ars … Quỳ trước hang đá, nhìn lên tượng Mẹ, tôi nghe như Đức Mẹ nói với tôi như đã nói với thánh nữ Bernadette: Benadette, Mẹ không hứa cho con hân hoan và an ủi ở trần gian này, nhưng hứa đau khổ và thử thách...
/ 726 / Sách Nói Công Giáo

Episode 05 | Chiếc bánh thứ năm: Yêu thương cho đến hiệp nhất | 5 chiếc bánh và 2 con cá Hot

Trong Phúc âm, nhìn đoàn lũ theo Ngài đã ba ngày, Chúa Giêsu nói: “Tôi thương xót dân này” (Mt 15, 32); “Họ khác nào đoàn chiên không mục tử” (Mc 6, 34)... Trong những lúc bi đát nhất ở trong tù, tôi kiệt lực không còn sức mà đọc kinh, nguyện ngắm, tôi tìm một cách để tóm tắt cốt tủy của lời cầu nguyện, của sứ điệp Chúa Giêsu như thế này “Tôi sống chúc thư Chúa Giêsu”...
/ 390 / Sách Nói Công Giáo

Ngọn lửa ĐỨC TIN - #13 Đức Tin – Đường hy vọng Hot

Đối với người Kytô hữu, tin trước hết là chấp nhận được cứu rỗi, được tha thứ, được yêu thương vô cùng; Chúa không phải là Đấng bắt con phải kính mến, nói đúng hơn, Chúa là Đấng mà con phải để cho Ngài yêu thương con vô hạn. (DHV 288)...
/ 793 / Sách Nói Công Giáo

HỘI THÁNH của THIÊN CHÚA - #12 Hội Thánh – Đường hy vọng Hot

"Phêrô, con là đá, Ta xây Hội Thánh Ta trên đá này, và cửa hỏa ngục mở tung không thắng nổi!" Hai mươi thế kỷ qua, bao nhiêu thăng trầm bao nhiêu biến động, nội công ngoại kích, lắm giai đoạn đến mức tuyệt vọng, nhưng "Hội Thánh Chúa" không phải hội của loài người...