Clock-Time

Đỗ Văn Thuỵ

/ 1033 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên - Lm. Giuse Đỗ Văn Thuỵ

Trong lúc cô đơn buồn chán, chúng ta thường chạy đến với người này người nọ, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì để rồi cuối cùng đưa chúng ta đến thất vọng. Thất vọng lại càng làm cho chúng ta cô đơn buồn chán hơn...

/ 989 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên B - Lm. Đỗ Văn Thuỵ

Có nhận thức đúng về bản chất khổ đau và mau qua của đời sống như vậy, chúng ta mới có thể dễ hướng lòng về trời, để rồi như với lời nguyện đầu lễ hôm nay, chúng ta một lần nữa, xin Chúa nhận lời Đức Trinh Nữ cầu thay nguyện giúp, cho chúng ta cũng được hưởng vinh quang trên trời với Người.