Clock-Time

Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu: Thư Tuyển Sinh Năm 2018

Dòng Linh Mục Thánh Tâm Việt Nam (SCJ) trân trọng thông báo đến Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý phụ huynh và các bạn trẻ về việc tuyển sinh ơn gọi năm 2018...