Clock-Time
/ 2201 / Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin VIệt Nam

Cảm nhận thánh lễ truyền chức linh mục Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Hình ảnh các tiến chức phủ phục khi nguyện kinh cầu Các Thánh trong sự từ bỏ mình đi, rồi được Đức Giám mục đặt tay, xức dầu, ôm trao bình an......

/ 1723 / Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin VIệt Nam

Khối dự tu dòng Thừa sai Đức tin trải qua ngày huấn luyện Huynh trưởng TNTT cấp I

Đây là khóa huấn luyện chính thức đầu tiên của Liên đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm, được bắt đầu từ ngày 20.09.2015 đến ngày 15.05.2016......

/ 2390 / Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin VIệt Nam

Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế Tại Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Vào lúc 9g00 sáng thứ Bảy ngày 30/01/2016, tại nhà nguyện Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam...