Clock-Time
/ 3040 / Hội Dòng Con Đức Mẹ PC

Trực tuyến: Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường - Thánh Lễ Tạ ơn và Nghi Thức Khấn Trọn Đời Hot

Trực tuyến: Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường - Thánh Lễ Tạ ơn và Nghi Thức Khấn Trọn Đời
/ 3162 / Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu

Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu: Thư Tuyển Sinh Năm 2018

Dòng Linh Mục Thánh Tâm Việt Nam (SCJ) trân trọng thông báo đến Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý phụ huynh và các bạn trẻ về việc tuyển sinh ơn gọi năm 2018...
/ 2851 / Dòng Tu

Dòng Giáo Sĩ Thừa Sai Đức Tin - Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Hot

Ngày 22/8/2017 là ngày lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương bổn mạng của Dòng Thừa Sai Đức Tin, đồng thời cũng là ngày Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo phận Phú Cường đặt tay truyền chức Linh mục cho ba Thầy phó tế...
/ 3235 / Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin VIệt Nam

Cảm nhận thánh lễ truyền chức linh mục Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Hình ảnh các tiến chức phủ phục khi nguyện kinh cầu Các Thánh trong sự từ bỏ mình đi, rồi được Đức Giám mục đặt tay, xức dầu, ôm trao bình an...
/ 2262 / Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin VIệt Nam

Khối dự tu dòng Thừa sai Đức tin trải qua ngày huấn luyện Huynh trưởng TNTT cấp I

Đây là khóa huấn luyện chính thức đầu tiên của Liên đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm, được bắt đầu từ ngày 20.09.2015 đến ngày 15.05.2016...
/ 3087 / Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin VIệt Nam

Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế Tại Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam

Vào lúc 9g00 sáng thứ Bảy ngày 30/01/2016, tại nhà nguyện Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam