Clock-Time

THƯ MỜI: Đến mà xem – Hội dòng Đức Bà Truyền Giáo

Ơn Gọi như là viên ngọc quý đến từ Chúa, chứ không phải từ người phàm và nhiệm vụ của mỗi chúng ta là cố gắng khám phá ra tiếng nói của Đấng Yêu Thương luôn nhẹ nhàng vang lên trong lòng mình..

THƯ MỜI: ĐẾN MÀ XEM

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO


“Nước Trời cũng giống như một thương gia đi tìm ngọc đẹp
Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi
Bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”

 

Dành cho các bạn nữ tuổi từ 16 – 28
Lớp 11 đến sau Đại Học

Chương trình:


- Đón tiếp: 13h30 ngày 17.04.2021

- Khai mạc: 14h30 ngày 17.04.2021

- Kết thúc: 16h30 ngày 18.04.2021

 

Địa điểm: Dòng Đức Bà Truyền Giáo

151 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức

Đăng ký tham dự: Xin điền thông tin tại đây

Hoặc đăng ký với Sr Phụ Trách Ơn Gọi
Sr Maria Hoa
Sdt: 0778512851
Email: mhoarndm@gmail.com
Xin ghi danh trước ngày 14.04.2021