Clock-Time

Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

/ 503 / Tin Giáo Phận

Trực Tiếp: Suy Niệm Chặng Đàng Thánh Giá Với Đức Cha Giuse | GPPC | Ngày 03-04 | 19h30 Hot

Trực Tiếp: Suy Niệm Chặng Đàng Thánh Giá Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường - Vào lúc 19h30 - Ngày 03.04.2020 - tại Toà Giám Mục Giáo Phận Phú Cường...

/ 514 / Tin Giáo Phận

19h30 | Trực Tiếp: Chầu Thánh Thể với Đức Cha Giuse | GPPC | Ngày 02-04 Hot

Trực Tiếp: Chầu Thánh Thể với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 - Vào lúc 19h30 ngày 02.04.2020....

/ 651 / Tin Giáo Phận

19h30 Trực Tiếp: Giờ Cầu Nguyện Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường - Ngày 01.04 Hot

Cùng cầu nguyện với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 - Vào lúc 19h30 ngày 01.04.2020...

/ 616 / Tin Giáo Phận

19h30 Trực Tiếp: Giờ Cầu Nguyện Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường - Ngày 31.03 Hot

Cùng cầu nguyện với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 - Vào lúc 19h30 ngày 31.03.2020...

/ 1062 / Tin Giáo Phận

19h30 Trực Tiếp: Giờ Cầu Nguyện Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường - Ngày 30.03 Hot

Cùng cầu nguyện với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 - Vào lúc 19h30 ngày 30.03.2020...

/ 1019 / Tin Giáo Phận

Trực Tiếp: Giờ Cầu Nguyện Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường - Ngày 28.03 Hot

Cùng cầu nguyện với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 - Vào lúc 19h30 ngày 28.03.2020...

/ 1418 / Thánh lễ Online

Trực Tiếp: Suy Niệm Chặng Đàng Tháng Giá Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường - Ngày 27.03

Chặng Đàng Tháng Giá với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 - Vào lúc 19h00 ngày 27.03.2020...

/ 2549 / Tin Giáo Phận

Trực Tiếp: Giờ Cầu Nguyện Với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường - Ngày 26.03 Hot

Cùng cầu nguyện với Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 - Vào lúc 19h30 ngày 26.03.2020...