Clock-Time

Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

/ 397 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A | Đức Cha Giuse GM GPPC | 06.09.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 06.09.2020. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 309 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A | Đức Cha Giuse GM GPPC | 30.08.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 30.08.2020. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 316 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A | Đức Cha Giuse GM GPPC | 23.08.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 23.08.2020. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
/ 366 / Thánh lễ Online

05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A | Đức Cha Giuse GM GPPC | 16.08.2020

Thánh Lễ Trực Tuyến – Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A. Vào lúc 05h00 ngày 16.08.2020. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.