Clock-Time

Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

/ 4193 / Tin Giáo Phận

Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước kêu gọi tín hữu Gp Phú Cường hiệp thông cùng cầu nguyện với toàn thể giáo hội Việt Nam Hot

Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước kêu gọi tín hữu Gp Phú Cường hiệp thông với toàn thể giáo hội Việt Nam cùng cầu nguyện xin ơn chữa lành trong mùa đại dịch...

/ 477 / Thánh lễ Online

19h00 | Chầu Thánh Thể | Chủ đề: Cùng Đức Mẹ Mân Côi – Dâng Lời cầu nguyện cho đất nước" | Ngày 07.10.2021 Hot

Chầu Thánh Thể với chủ đề: Cùng Đức Mẹ Mân Côi – Dâng Lời cầu nguyện cho đất nước". Vào lúc 19h00 ngày 07.10.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 442 / Thánh lễ Online

19h00 | Chầu Thánh Thể | Chủ đề: “Hãy nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta” (Dt 6, 18) | Ngày 30.09.2021 Hot

Chầu Thánh Thể với chủ đề: “Hãy nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta” (Dt 6, 18). Vào lúc 19h00 ngày 30.09.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 480 / Thánh lễ Online

19h00 | Chầu Thánh Thể | Cùng Mẹ Maria, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong hy vọng | Ngày 23.09.2021 Hot

Chầu Thánh Thể với chủ đề: Cùng Mẹ Maria, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong hy vọng. Vào lúc 19h00 ngày 23.09.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 548 / Thánh lễ Online

19h00 | Cầu Nguyện Trực Tuyến | Chầu Thánh Thể Tin Tưởng Vào Thiên Chúa Quang Phòng | Ngày 16.09.2021 Hot

Chầu Thánh Thể Tin Tưởng Vào Thiên Chúa Quang Phòng. Vào lúc 19h00 ngày 16.09.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 694 / Thánh lễ Online

19h00 | Cầu Nguyện Trực Tuyến | Chầu Thánh Thể Cùng Mẹ Bước Theo Chúa Trên Đường Thương Khó | Ngày 09.09.2021 Hot

Chầu Thánh Thể Cùng Mẹ Bước Theo Chúa Trên Đường Thương Khó. Vào lúc 19h00 ngày 09.09.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 673 / Thánh lễ Online

19h00 | Cầu Nguyện Trực Tuyến | Chầu Thánh Thể Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa | Ngày 02.09.2021 Hot

Chầu Thánh Thể Tôn Vinh Lòng Thương Xót ChúaVào lúc 19h00 ngày 02.09.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 738 / Thánh lễ Online

19h00 | Cầu Nguyện Trực Tuyến | Chầu Thánh Thể Cùng Mẹ Bước Theo Chúa Trên Đường Thương Khó | Ngày 26.08.2021 Hot

Chầu Thánh Thể Cùng Mẹ Bước Theo Chúa Trên Đường Thương Khó. Vào lúc 19h00 ngày 26.08.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.