Clock-Time

Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

/ 10341 / Thông Tin Giáo Phận

Tâm Tình Mục Tử Đầu Năm Phụng Vụ Năm A Của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

Thao thức trước hoàn cảnh thực tế đầy thách đố của gia đình giáo phận và ý thức sứ mạng thiết yếu và cũng là nhu cầu sống còn của giáo phận, nên với trách nhiệm mục tử, tôi mạnh dạn và thiết tha kêu gọi mọi thành phần dân Chúa hãy hiệp thông cộng tác với tôi trong việc thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng, để Giáo phận Phú Cường được ngày càng tiến triển trong ân sủng và niềm vui của Tin mừng, thực sự là một giáo phận loan báo Tin mừng, như niềm mong ước của Chúa Giêsu và của chính Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên - vị giám mục tiên khởi của giáo phận.