Clock-Time

Cầu Nguyện Cho Kẻ Thù Có Thể Chữa Lành Tâm Hồn Của Chúng Ta

Tại nhà nguyện Casa Santa Marta, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về sức mạnh của lời cầu nguyện, cầu nguyện cho kẻ thù có thể chữa lành trong tâm hồn chúng ta.
CẦU NGUYỆN CHO KẺ THÙ

CÓ THỂ CHỮA LÀNH TÂM HỒN CỦA CHÚNG TA

Cầu Nguyện Cho Kẻ Thù Có Thể Chữa Lành Tâm Hồn Của Chúng Ta

Tại nhà nguyện Casa Santa Marta, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về sức mạnh của lời cầu nguyện, cầu nguyện cho kẻ thù có thể chữa lành trong tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Cha đã đưa ra nhận định mạnh mẽ này trong bài giảng lễ sáng của ngài tại nhà nguyện Casa Santa, theo tường thuật từ đài phát thanh Vatican.

Đức Thánh Cha nhớ về thời thơ ấu của chính ngài tại Argentia, khi ấy người ta đã cầu nguyện để các nhà độc tài phải sa hỏa ngục. Ngài nhắc chúng ta nhớ rằng chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải yêu mến ngay cả kẻ thù mình và phải cầu nguyện cho những ai ngược đãi mình.

Đức Thánh Cha đã chia sẻ trong bài giảng của mình qua bài Tin Mừng của thánh Matthêu rằng Chúa Giêsu đã bảo các tông đồ của Người phải yêu thương chính kẻ thù của mình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều này ngược hẳn với những gì các luật sĩ đã dạy cho dân thời bấy giờ: “Các ngươi hãy yêu mến người thân cận và ghét kẻ thù của ngươi”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói, luật Do Thái được dạy cách rất lý thuyết, chỉ dựa trên từ ngữ của lề luật mà không dự trên tình yêu của Thiên Chúa vốn là trọng tâm của lề luật.

Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, do bởi điều này, Chúa Giêsu đã lặp lại giới răn quan trọng nhất của Cựu ước: Yêu Chúa hết lòng, hết sức lực và hết cả tâm hồn; cũng như yêu người thân cận như chính mình vậy. Điều này không phải là trọng tâm trong lề luật mà các luật sĩ đã dạy bởi vì họ chỉ quan tâm về những chi tiết và những sự kiện cá nhân.

Đức Thánh Cha giải thích, Chúa Giêsu đã biểu thị ý nghĩa thực sự của lề luật mà Người đến để kiện toàn. Người đã dẫn chứng nhiều ví dụ để cho chúng ta hiểu được giới răn theo một nguồn sáng mới và để minh chứng rằng tình yêu thì quảng đại hơn từ ngữ của lề luật. Từ “không giết người” không chỉ mang ý nghĩa về mặt thể lý, mà còn mang ý nghĩa không lăng mạ hoặc oán giận người anh chị em mình, (người lân cận) đến việc hãy đưa áo ngoài của mình cho người khi họ muốn lấy áo trong của mình, hoặc hãy đi thêm một dặm đường với người muốn ta đi với họ một dặm. Đây là hành trình chữa lành. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đây không chỉ là kiện toàn lề luật mà còn giúp chữa lành tâm hồn chúng ta. Theo Tin Mừng Thánh Matthêu, Đức Thánh Cha chỉ rõ, theo giải thích của Chúa Giêsu, giới răn của Thiên Chúa là một hành trình chữa lành. Mỗi tâm hồn đều bị tổn thương do tội nên mỗi chúng ta đều phải đi theo hành trình chữa lành để được nên giống Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.

Đức Thánh Cha cảnh báo rằng bước cuối cùng và khó nhất trong hành trình tiến đến sự hoàn thiện này là thực thi Lời Chúa trong bài đọc hôm nay: “Các con đã nghe lề luật dạy rằng hãy yêu mến người thân cận và ghét kẻ thù. Nhưng Cha bảo các con, hãy yêu thương chính kẻ thù và cầu nguyện cho những ai bách hại các con”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhớ về thời thơ ấu của mình khi ấy người ta từng cầu xin Thiên Chúa hãy để những kẻ độc tài sa vào hỏa ngục, nhưng thay vào đó, ngài nói: Chúa mời gọi chúng ta hãy tự vấn lương tâm mình và hãy cầu nguyện cho kẻ thù của chúng ta.

Trước khi kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha đã cầu xin Thiên Chúa ban ân sủng cho chúng ta để chúng ta có thể cầu nguyện cho từng cá nhân, những người đã gây tổn thương cũng như bách hại chúng ta do bởi sức mạnh của lời cầu nguyện sẽ làm được hai điều: “Biến đổi con người trở nên tốt lành hơn và sẽ làm cho chúng ta trở nên giống con cái của Thiên Chúa, là Cha trên trời”. 


https://zenit.org/articles/popes-morning-homily-praying-for-our-enemies-can-heal-our-hearts/

Maria An Bình