Clock-Time

Chân Lý Không Bao Giờ Được Thoả Hiệp

Đức Thánh Cha chia sẻ: “Tuy có sự cứng lòng, có tội lỗi nhưng vẫn tồn tại sự bao dung tha thứ, sự cảm thông, sự đồng hành, sự hiệp thông, và khả năng biết phân định sự việc.
CHÂN LÝ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC THỎA HIỆP


Trong bài giảng Thánh lễ sáng thứ Sáu của Đức Thánh Cha Phanxicô tại nguyện đường Casa Santa Marta, ngài chia sẻ con người vốn yếu đuối và việc họ phạm tội có thể cảm thông nhưng chân lý của Thiên Chúa thì không được mang ra thỏa hiệp hay trả giá hoặc mua bán.

Đức Thánh Cha chia sẻ: “Tuy có sự cứng lòng, có tội lỗi nhưng vẫn tồn tại sự bao dung tha thứ, sự cảm thông, sự đồng hành, sự hiệp thông, và khả năng biết phân định sự việc. Và luôn luôn nhớ rằng, sự thật vẫn là sự thật, sự thật không bao giờ được mang ra ngả giá hay buôn bán. Chúa Giêsu có khả năng công bố chân lý cao vời, đồng thời, Ngài cũng cảm thông với tội nhân, với những người yếu đuối.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích đoạn Tin Mừng trong đó những người Pharisêu cố gắng bẫy Chúa Giêsu khi hỏi Người rằng người đàn ông có thể từ bỏ vợ mình không. Ngài nói Chúa siêu vượt hơn cái nhìn của nhân loại.

Tại Thánh lễ có 8 cặp đôi đang kỷ niệm 50 năm hôn phối

Trích từ bài giảng của Đức Thánh Cha:

Chúa Giêsu rất nhân từ khoan dung. Người thật vĩ đại và sẽ không bao giờ từ bỏ tội nhân, sẽ không bao giờ khép cửa lại với tội nhân. Và vì thế, Chúa không giới hạn chính mình trong việc công bố chân lý về Thiên Chúa mà còn tiến xa hơn khi Người hỏi những người Pharisêu về những điều mà Môsê đã thiết lập trong Lề luật. Và người Pharisêu đáp rằng Môsê cho phép người đàn ông viết giấy li dị vợ mình. Chúa Giêsu đáp: “Môsê đã viết ra điều luật này chính vì sự cứng lòng của các ngươi”. Chúa Giêsu luôn phân định rõ ràng giữa chân lý và sự yếu đuối của con người, “không có sự lẫn lộn”.

Trong thế giới chúng ta đang sống, với nền văn hóa tạm thời, thực tại tội lỗi là rất mạnh mẽ. Nhưng Chúa Giêsu, qua Môsê, nói với chúng ta rằng: “Tuy có sự cứng lòng, có tội lỗi nhưng vẫn tồn tại sự tha thứ, sự cảm thông, sự đồng hành, sự hiệp thông… và khả năng phân định sự việc. Luôn luôn xác tín rằng chân lý không bao giờ được mang ra ngã giá hay mua bán. Chúa Giêsu có khả năng công bố chân lý cao vời, đồng thời Ngài luôn cảm thông với tội nhân, với những người yếu đuối.

Hai điều mà Chúa Giêsu dạy chúng ta là: Chân lý và sự cảm thông. Đây là điều mà “những nhà thần học học cao hiểu rộng” đã không thực hiện được bởi vì họ đã khép mình trong cái bẫy của một “phương trình toán học; đó là “điều này có thể làm được không? điều kia không thể làm?”. Thế là họ không có khả năng khám phá những chân trời rộng mở cũng như tình yêu và sự yếu đuối của con người. Đức Thánh Cha kết luận, điều này đủ để thấy rằng, sự tinh tế mà Chúa Giêsu đã thể hiện với người phụ nữ sắp bị đem đi ném đá: “Tôi cũng không kết án chị đâu, hãy đi và đừng phạm tội nữa.”

Nguyện xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta có được trái tim biết kiên vững với chân lý, một trái tim biết cảm thông, chia sẻ với tất cả anh chị em đang gặp khổ đau, thử thách. Đây chính là hồng ân mà Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta, chính Chúa Thánh Thần đã soi dẫn chúng ta, chứ không phải là những vị tiến sĩ - người hướng dẫn chúng ta cần phải giới hạn sự toàn hảo của Thiên Chúa trong một phương trình toán học. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta.