Clock-Time

Chủ nghĩa giáo quyền vứt bỏ và xúc phạm dân Chúa

Chủ nghĩa giáo quyền là tinh thần ma quỷ hiện diện trong Giáo hội ngày nay, và nạn nhân của tinh thần này là người dân...

ĐỨC GIÁO HOÀNG

CHỦ NGHĨA GIÁO QUYỀN VỨT BỎ

VÀ XÚC PHẠM DÂN CHÚA


 

Chủ nghĩa giáo quyền là tinh thần ma quỷ hiện diện trong Giáo hội ngày nay, và nạn nhân của tinh thần này là người dân khi họ cảm thấy bị thải loại và xúc phạm. Đây là thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ hai 13-12 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.
 

Cùng đồng tế có các thành viên của Hội đồng Hồng y sẽ họp với Đức Giáo hoàng trong tuần này.
 

“Trong bài Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu nói với các thượng tế và bô lão trong dân, Ngài nói về vai trò của họ. Họ là những người có thẩm quyền về tôn giáo, đạo đức, và pháp lý. Họ quyết định mọi thứ. Ví dụ như Annas và Caiaphas đã kết án Chúa Giêsu, hay những thượng tế đã quyết định giết cả Lazarô, và cũng chính họ đã mặc cả với Giuđa để ông bán Chúa. Những người đã đã sa đọa đến mức ngạo mạn và tàn bạo với dân, và luật là công cụ của họ.
 

Nhưng họ biến đổi luật của Chúa, thêm thắt quá nhiều đến mức, có đến 500 giới răn. Mọi thứ đều bị quy định, tất cả mọi thứ! Một bộ luật được xây dựng rất khoa học, và được thế là bởi những người này khôn ngoan thông hiểu ư? Không đâu. Đấy là một luật không có ký ức, bởi họ đã quên Giới răn Đầu tiên mà Thiên Chúa trao cho Tổ phụ Abraham: ‘Hãy bước đi trước mặt ta và hãy sống hoàn hảo.’ Họ không sống hoàn hảo! Và họ cũng quên cả Mười Điều răn của Moses. Với những luật lệ họ tạo ra một cách ngụy biện lý thuyết, họ đã phá đi Luật mà Chúa đã ban.
 

Trong quá khứ, nạn nhân của họ là Chúa Giêsu. Cũng tương tự như thế, giờ nạn nhân của họ là nhưng người nghèo và khiêm nhượng tin tưởng nơi Chúa, những người hiểu sám hối là gì dù cho không thể chu toàn luật, những người bị vứt bỏ và đau khổ vì sự bất công này. Họ thấy mình bị lên án và xúc phạm, bởi những người ngạo mạn, tự đắc và phù phiếm.
 

Và một trong những người bị vứt bỏ là Giuđa. Giuđa là kẻ phản bội, đã phạm tội trọng. Ông phạm tội rất nặng. Nhưng Phúc âm nói rằng, “Ông hối hận, và đi tìm họ mà trả lại tiền.” Và họ đã làm gì? Họ bảo “Ông là cộng sự của bọn ta. Cứ bình tĩnh… Bọn ta có quyền hạn để tha hết mọi tội của ông!” ư? Không! Họ bảo “Cứ làm việc gì ông có thể làm! Đấy là chuyện của ông !” Và họ để mặc ông, vứt bỏ ông. Giuđa tội nghiệp, kẻ phản bội đã hối lỗi, nhưng bị các mục tử bỏ mặc. Những người này đã quên mất mục tử là gì. Họ là những người tinh thông về đạo, những người có quyền lực, những người áp đặt trên dân một giáo lý kết hợp với trí khôn của họ chứ không phải với Mặc khải.
 

Và vẫn có những người dân khiêm nhượng bị vứt bỏ, bị xúc phạm. Có những giáo sỹ thấy mình thượng đẳng, họ xa cách dân, họ không có thời gian để lắng nghe người nghèo, người đau khổ, người ở tù, người bệnh.
 

Tinh thần giáo quyền là một thứ vô cùng xấu xa. Nó là một phiên bản mới của những kẻ đã giết Chúa Giêsu. Và nạn nhân cũng vẫn như thế, vẫn là người nghèo và khiêm nhượng đang trông đợi Chúa. Chúa Cha đã sai Con Một của mình đến. Nhưng Chúa Con không tham gia với những người này. Chúa Con đi với người bệnh, người nghèo, người bị vứt bỏ, người thu thuế, người tội lỗi, và gái điếm, và đấy là những chuyện gây chướng tai gai mắt.
 

Nhưng ngay cả ngày nay, Chúa Giêsu vẫn nói với chúng ta và với những người đang chạy theo chủ nghĩa giáo quyền: “Người tội lỗi và gái điếm sẽ vào Nước Trời trước các ông.””
 

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng
Nguồn: phanxico.vn