Clock-Time

Chúa Kitô là mối dây hi vọng của chúng ta

Phúc âm Chúa Kitô nằm ở trung tâm cuộc sống chúng ta và hiệp nhất những người nói các ngôn ngữ khác nhau

ĐỨC GIÁO HOÀNG

CHÚA KITÔ LÀ MỐI DÂY HI VỌNG CỦA CHÚNG TA

 

Sau bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 18-01, Đức Giáo hoàng Phanxicô chào những người hành hương bằng nhiều thứ tiếng, và ngài nhắc nhở rằng 18-01 là ngày đầu tiên của Tuần lễ Hiệp nhất.
 


 

Khi nói riêng với những người hành hương nói tiếng Đức, ngài nhắc lại chuyến đi mới đây đến Thụy Điển để dự lễ kỷ niệm 500 cuộc Kháng cách.
 

Ngài nói răng, “Phúc âm Chúa Kitô nằm ở trung tâm cuộc sống chúng ta và hiệp nhất những người nói các ngôn ngữ khác nhau, sống ở nhiều quốc gia khác nhau, và sống đức tin trong những cộng đoàn khác nhau.
 

Trong tinh thần của lễ kỷ niệm này, chúng ta nhìn sâu hơn để thấy ra những gì hiệp nhất và những gì chia rẽ chúng ta, và chúng ta cùng nhau tiếp tục hành trình để đào sâu sự thông hiệp và cho Giáo hội ngày càng tỏ hiện cho thế giới.
 

Riêng về châu Âu, đức tin chung của chúng ta vào Chúa Kitô như một mối dây hi vọng, cho thấy chúng ta thuộc về nhau.
 

Hiệp thông, hòa giải, và hiệp nhất có thể xảy đến. Và là người Kitô hữu, chúng ta có trách nhiệm với thông điệp này, và phải làm chứng bằng cuộc sống của mình. Nguyện xin Chúa chúc lành cho sự hiệp nhất này, và bảo vệ cho những người đang đi trên con đường hiệp nhất.”
 

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ CNA
Nguồn: phanxico.vn