Clock-Time

ĐGH Phanxicô - Bài giảng lễ thụ phong Linh mục nhân ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 53

Giờ đây chúng ta cất nhắc những người anh em này lên phẩm trật các linh mục để phục vụ Đức Kitô, Thầy, Linh Mục, Mục Tử, hoạt động để xây dựng Thân Mình Đức Kitô...

Anh Em Thân Mến,

Những người này, các con trai và anh em của chúng ta, được kêu gọi đến phẩm trật linh mục thừa tác. Như anh em biết, Chúa Giêsu là Vị Thượng Tế Tối Cao của Giao Ước Mới, nhưng ở nơi Ngài ngay cả Dân Thánh của Thiên Chúa thì cũng được hình thành nên dân tư tế. Tuy nhiên, trong số các môn đệ của Ngài, Chúa Giêsu muốn tuyển chọn một số người đặc biệt, để thi hành chức vụ tư tế, vì tất cả mọi người, một cách công khai trong Giáo Hội, nhân danh Ngài,để sứ mạng của riêng Ngài trong tư cách là thầy, linh mục và là mục tử tiếp tục.

Sau khi suy tư cẩn trọng, giờ đây chúng ta cất nhắc những người anh em này lên phẩm trật các linh mục để phục vụ Đức Kitô, Thầy, Linh Mục, Mục Tử, hoạt động để xây dựng Thân Mình Đức Kitô, chính là Giáo Hội trong Dân Thiên Chúa và Đền Thờ của Chúa Thánh Thần.

Thật ra các anh em này sẽ được rập theo Đức Kitô, Vị Linh Mục Tối Cao Muôn Đời, và sẽ được thánh hiến trở thành các linh mục đích thực của Giao Ước Mới, và như thế, trong sứ vụ linh mục của mình, những anh em này sẽ hiệp nhất với vị giám mục của mình, và sẽ là những người rao giảng Tin Mừng, những mục tử của dân Chúa, và sẽ cử hành những công việc thờ tự, đặc biệt là trong việc Cử Hành hy tế của Chúa.
Riêng phần anh em, các con trai và anh em yêu mến là những người đang được cất nhắc lên phẩm trật linh mục, hãy suy xét rằng việc thi hành sứ vụ của Chân Lý Thánh, anh em sẽ là những người thông phần trong sứ mạng của Đức Kitô, Vị Thầy duy nhất. Phân phát Lời Chúa, Lời mà chính bản thân anh em lãnh nhận hằng ngày bằng niềm vui. Hãy nhớ về lịch sử của anh em, về quà tặng Lời mà Thiên Chúa đã trao cho anh em qua mẹ của anh em, bà nội ngoại của anh em – như Thánh Phaolô nói, các giáo lý viên, và toàn thể Giáo Hội. Hãy đọc và suy tư một cách ý thức Lời Thiên Chúa để tin điều anh em đọc, dạy điều anh em đã học trong đức tin, và sống điều anh em giảng dạy.

Do đó, bất luận đó là giáo lý, niềm vui và sự hỗ trợ của anh em cho người tín hữu của Đức Kitô, hay “hương thơm” cuộc sống của anh em, điều nuôi dưỡng Dân Chúa, thì lời nói và gương mẫu của anh em phải đi cùng nhau: lời và gương mẫu xây dựng nên ngôi nhà của Thiên Chúa, chính là Giáo Hội. Anh em sẽ tiếp tục công việc thánh hoá của Đức Kitô. Ngang qua sứ vụ của anh em, sự hy sinh thiêng liêng của người tín hữu được làm cho hoàn hảo vì sự dự phần vào hy tế của Đức Kitô, qua đôi bàn tay của anh em, nhân danh toàn thể Giáo Hội, được dâng theo một cách thế không đổ máu trên bàn thờ trong khi cử hành các Mầu Nhiệm Thánh.

Do đó, hãy hiểu điều anh em làm. Hãy noi gương điều anh em cử hành, bởi vì tham gia vào mầu nhiệm của sự chết và Phục Sinh của Chúa, anh em sẽ mang lấy cái chết của Đức Kitô trong tội lỗi của anh em và bước đi cùng với Ngài trong sự mới mẻ của cuộc sống. Hãy mang lấy cái chết của Đức Kitô ở nơi bản thân anh em, và bước đi cùng với Đức Kitô trong sự mới mẻ của cuộc sống. Không có Thập Giá, anh em sẽ không bao giờ tìm thấy Chúa Chúa Giêsu thật sự; và một Thập Giá mà không có Đức Kitô, thì không có ý nghĩa.

Trong Phép Rửa, anh em tuyên nhận sự trung thành mới đối với Dân Chúa. Với Bí Tích Hoà Giải, tha thứ tội lỗi nhân danh Đức Kitô và Giáo Hội. Và, xin vui lòng, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa, và nhân danh Giáo Hội, tôi xin anh em hãy xót thương, hãy có lòng thương cảm. Với dầu thánh, anh em sẽ làm xoa dịu người bệnh. Cử hành các nghi thức thánh và dâng lên trong nhiều thời gian khác nhau của một ngày bằng lời cầu nguyện chúc tụng và van xin, anh em sẽ là tiếng nói của Dân Chúa và của toàn thể nhân loại.

Ý thức về việc được tuyển chọn giữa dân. Được tuyển chọn, đừng quên điều này. Được tuyển chọn! Và chính Thiên Chúa là Đấng kêu gọi anh em, từng người một. Được tuyển chọn giữa con người và được thánh hiến vì họ, chứ không phải vì tôi!

Trong sự hiệp thông gần gũi với giám mục của anh em, hãy nỗ lực để hiệp nhất người tín hữu trong gia đình của anh em và dẫn họ đến với Thiên Chúa là Cha, ngang qua Đức Kitô, trong Chúa Thánh Thần. Hãy luôn nhớ đến gươngcủa Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng đã đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ; để tìm kiếm và cứu những gì đã hư mất.


 
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)
Nguồn: muoianhsang.com