Clock-Time

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Tưởng Niệm Cha Jacques Hamel

Hôm nay, Giáo Hội vui mừng cử hành ngày lễ Tôn Vinh Thập Giá Chúa Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hiểu rằng đó là một mầu nhiệm...
Hôm nay, Giáo Hội vui mừng cử hành ngày lễ Tôn Vinh Thập Giá Chúa Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hiểu rằng đó là một mầu nhiệm.
 

Mầu nhiệm của sự huỷ mình, của sự gần gũi với chúng ta. Ở trong hoàn cảnh của Thiên Chúa, Phaolô nói, [Chúa Giêsu] không giữ riêng cho mình đặc quyền giống như một Thiên Chúa, mà đã tự huỷ Chính Ngài, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân. Ngài đã tự khiêm hạ, và đã vâng lời cho đến chết, thậm chí chết trên Thập Giá.

Đây là mầu nhiệm về Đức Kitô. Đây là một mầu nhiệm. Đó là sự tử đạo vì sự cứu độ con người.

Đức Giêsu Kitô là vị tử đạo đầu tiên, Người đầu tiên đã trao mạng sống của Ngài vì chúng ta. Và từ mầu nhiệm này của Đức Kitô, toàn bộ lịch sử tử đạo Kitô Giáo bắt đầu, từ những thế kỷ đầu tiên cho đến ngày nay.

Các Kitô Hữu tiên khởi đã tuyên xưng Đức Kitô qua việc trả giá bằng mạng sống của họ. Các Kitô Hữu tiên khởi là những người đã bị buộc phải tuyên tín các thần khác, nói rằng ‘thiên chúa của chúng tôi là thiên chúa thật chứ không phải của mấy người’, rồi họ từ chối nói điều này, đã bị đóng đinh. Câu chuyện này lặp đi lặp lại trong dòng lịch sử. Ngày nay, trong Giáo Hội, có nhiều người tử đạo hơn là các Kitô Hữu tử đạo trong quá khứ.

Ngày nay, người Kitô Hữu bị tử đạo, tra tấn, chém đầu, bởi vì họ không khước từ Chúa Giêsu Kitô.

Trong lịch sử này, chúng ta có Cha Jacques: Ngài là một phần của mắt xích các vị tử đạo này. Các Kitô Hữu những người ngày nay đang chịu đau khổ trong tù, với cái chết, sự tra tấn, vì không khước từ Chúa Giêsu Kitô, cho thấy rõ ràng sự tàn bạo của việc bách hại này. Sự tàn bạo này đòi hỏi sự bỏ đạo – chúng ta có thể nói lời này - thuộc về Satan.

Tôi rất muốn tất cả mọi niềm tin tôn giáo đều nói: giết người nhân danh Thiên Chúa là thuộc về Satan.

Cha Jacques Hamel đã bị sát tế trên thập giá, giống như khi Ngài đang cử hành Hy Tế của Đức Kitô. Một người tốt lành, hiền hậu, và huynh đệ, người luôn nỗ lực để kiến tạo hoà bình, đã bị sát hại, như thể Ngài là một tên tội phạm. Đây là sợi chỉ của cuộc bách hại thuộc về Satan, nhưng có một điều thuộc về Ngài là người đã chấp nhận sự tử đạo của Ngài ở đó, khiến tôi suy nghĩ quá nhiều về sự tử đạo của Đức Kitô trên bàn thờ. Một điều khiến tôi suy nghĩ quá nhiều...

Giữa lúc khó khăn mà Ngài đang sống giữa thảm kịch này Ngài thấy xuất hiện, Ngài không mất đi sự rõ ràng của việc tố cáo và gọi tên kẻ sát hại. Và Ngài đã nói cách rõ ràng: “Hãy xéo đi, Satan!”

Ngài đã trao ban mạng sống của Ngài để không khước từ Chúa Giêsu, Ngài đã trao ban mạng sống của Ngài theo cùng một cách mà Chúa Giêsu thực hiện trên bàn thờ. Và từ đó, Ngài tố cáo tác giả của sự bách hại: “Xéo đi, Satan!”.

Xin cho mẫu gương của sự can đảm này, cùng với sự tử đạo của cuộc sống Ngài huỷ mình ra không cho người khác, giúp chúng ta tiến bước mà không sợ hãi. Chúng ta phải cầu nguyện! Ngài là một vị tử đạo, vị tử đạo được chúc phúc...Chúng ta phải cầu nguyện để Ngài ban cho chúng ta tình huynh đệ, sự hiền lành, bình an, và thậm chí sự can đảm để nói sự thật: giết người nhân danh Thiên Chúa là thuộc về Satan.Nguồn: muoianhsang.com