Clock-Time

ĐGH Phanxicô - Sự bách hại là bánh hằng ngày của Giáo hội

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng “việc bách hại là bánh hằng ngày của Giáo Hội”. Giảng trong Thánh Lễ Sáng tại nguyện đường Santa Marta...
SỰ BÁCH HẠI LÀ BÁNH HẰNG NGÀY CỦA GIÁO HỘI
 

Vào Thứ Ba (12/04), Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng “việc bách hại là bánh hằng ngày của Giáo Hội”. Giảng trong Thánh Lễ Sáng tại nguyện đường Santa Marta, Đức Giáo Hoàng gợi nhắc đến vị tử đạo Kitô Giáo tiên khởi – Têphanô – và nói rằng “ngày nay vẫn còn quá nhiều người Kitô Hữu bị giết hoặc bách hại vì đức tin của họ vào Đức Kitô”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói “có những cuộc bách hại đẫm máu, giống như bị xé ra thành từng mảnh bởi các con thú hoang để làm vui lòng khán giả ở trên bục hoặc bị làm cho nổ tung bởi một trái bom vào cuối Thánh Lễ” và có những cuộc bách hại “găng tay nhung” được “đeo trong chính trị”: những người đã gạt bạn ra bên lề, lấy đi công việc của bạn hoặc nếu bạn chưa kịp theo các lề luật “đi ngược lại với Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng”.

Câu chuyện tử đạo của Têphanô, được thuật lại trong Sách Tông Đồ Công Vụ trong phụng vụ hôm nay, dẫn Đức Giáo Hoàng đến việc nói đến việc bách hại là một thực tại vốn đã trở thành một phần của lịch sử niềm tin Kitô Giáotrong 2000 năm qua thế nào.

“Việc bách hại, tôi có thể nói, là bánh hằng ngày của Giáo Hội. Chúa Giêsu nói như thế về chính Ngài”, Đức Giáo Hoàng nói.

Ngài chỉ ra rằng có những địa danh du lịch ở Rôma giống như Hí Trường Colosseum vốn nhắc nhớ chúng ta về các vị tử đạo đã bị những con sư tử giết. Nhưng – Ngài nói – họ không chỉ là những người duy nhất. Có những người nam nữ bình thường của thời đại: “Ngày nay, vào Chúa Nhật Phục Sinh, chỉ ba tuần trước...Những Kitô Hữu này đang cử hành Lễ Phục Sinh ở Parkistan đã bị tử đạo vì họ đang cử hành Đức Kitô Phục Sinh. Do đó, lịch sử của Giáo Hội đang tiến bước với các tử đạo của nó”, Ngài nói.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra rằng việc tử đạo của Têphanô tạo ra một tia lửa cho cuộc bách hại chống lại Kitô Giáo ở Giêrusalem cũng tương tự như cuộc bách hại mà những người không được tự do để thể hiện niềm tin của họ vào Chúa Giêsu ngày nay đang phải chịu đựng.

“Nhưng – Ngài nhấn mạnh – có một cuộc bách hại khác vốn không được nói nhiều đến”, một cuộc bách hại “được nguỵ trang bởi nền văn hoá, bởi thời hiện đại, bởi sự tiến bộ trong sự trá hình”.

“Đó là một cuộc bách hại tôi có thể “một cách nói cách mỉa mai là lịch sự”, Ngài nói.

Đó là khi một người bị bách hại – Ngài giải thích – vì muốn thể hiện các giá trị của Tin Mừng: “Đó là cuộc bách hại chống lại Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo ở nơi con người của các con cái của Ngài!”

Và Đức Giáo Hoàng nói rằng mỗi ngày các thế thực ban hành các luật lệ vốn trói buộc con người để đi theo những lộ trình nhất định và rằng các quốc gia không theo những chỉ dẫn này hoặc không muốn những chỉ dẫn này là một phần của hiến pháp của Ngài, thì bị tố cáo hoặc bị bách hại lịch sử. Đó là một kiểu bách hại tước khỏi người ta sự tự do, và khỏi khả năng bác bỏ vì lương tâm.

“Điều này – Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói – là sự bách hại của thế gian” vốn “lấy đi sự tự do” trong khi “Thiên Chúa làm cho chúng ta tự do” để làm chứng cho “Chúa Cha là Đấng tạo dựng nên chúng ta và cho Đức Kitô là Đấng cứu độ chúng ta”.

Cuộc bách hại này Ngài nói đã được khơi mào bởi hoàng tử của thế gian này.

Nói đến “sự tàn ác lớn lao” Đức Giáo Hoàng nói rằng đời sống của người Kitô Hữu tiến bước bất chấp hai cuộc bách hại này.

Kêu gọi người tín hữu hãy “cẩn trọng”, để không rơi vào tinh thần thế tục, Đức Giáo Hoàng đảm bảo với chúng ta về sự gần gũi của Ngài: “Thầy sẽ ở cùng anh em”, Đức Giáo Hoàng nói.


 
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)
Nguồn: http://muoianhsang.com