Clock-Time

ĐGH Phanxicô - Thiên Chúa thì thật, quá nhiều người Kitô hữu là giả

Vào sáng Thứ Ba (23/02), Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mô tả Kitô Giáo như là một tôn giáo mà tự bản chất của nó phải hành động vì điều thiện...
Vào sáng Thứ Ba (23/02), Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mô tả Kitô Giáo như là một tôn giáo mà tự bản chất của nó phải hành động vì điều thiện, chứ không phải là một “tôn giáo chỉ biết nói” được tạo ra từ sự giả hình và hư vinh. Đức Thánh Cha đã giảng trong Thánh Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta ở Vatican.

Theo các bài đọc trong ngày, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về thực tại của Thiên Chúa và “sự giả tạo” của quá nhiều người Kitô Hữu là những người coi đức tin như thể đó là một sự chưng bày – không có sự tuân thủ - hay một cơ hội cho việc làm tăng thêm tiếng tăm thay vì là một cơ hội để phục vụ, đặc biệt là những người anh em đang cần kíp nhất.

Cách làm việc

Dựa trên bài đọc từ sách tiên tri Isaiah theo đúng tinh thần với đoạn được công bố từ Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, Đức Thánh Cha tìm cách giải thích một lần nữa “phép so sánh biện chứng tin mừng giữa việc nói và làm”. Ngài nhấn mạnh trên những lời của Chúa Giêsu vốn lột mặt nạ của sự giả hình của các Kinh Sư và Biệt Phái, mời gọi các môn đệ hãy làm như họ nói, chứ không phải như họ làm.

“Chúa dạy chúng ta cách làm: và biết bao lần chúng ta thấy người dân – bao gồm cả chúng ta – quá thường xuyên trong Giáo Hội, là những người nói, ‘Ồ, chúng tôi rất là Công Giáo’. ‘Nhưng bạn làm gì?’ Biết bao nhiêu bậc cha mẹ nói rằng họ là người Công Giáo nhưng lại không dành thời gian để trò chuyện với con cái, chơi với con cái, lắng nghe con cái. Có lẽ họ đã đưa cha mẹ họ vào các nhà hưu dưỡng, nhưng luôn luôn bận rộn và không thể đi thăm cha mẹ và bỏ mặc cha mẹ ở đó, bỏ mặc. ‘Nhưng tôi rất Công Giáo: tôi thuộc về hội đoàn đó’, [Họ nói]. Đây là một kiểu tôn giáo chỉ biết nói: tôi nói nó như thế, nhưng tôi làm theo cách của thế gian”.

Điều Thiên Chúa muốn

Cách “nói mà không làm”, Đức Giáo Hoàng nói, “là một sự lừa dối”. Những lời của tiên tri Isaiah cho thấy điều gì làm hài lòng Thiên Chúa. “Đừng làm điều xấu nữa, hãy làm điều lành”, và “cứu giúp kẻ bị áp bức, xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi và bênh vực người goá bụa”. Lời ấy cũng cho thấy một điều khác: lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, điều vốn nói với nhân loại: “Các ngươi hãy đến và đối chất với Ta: cho dầu tội lỗi các ngươi như màu đỏ thắm, cũng sẽ trở nên trắng như tuyết”

“Lòng thương xót của Thiên Chúa đi ra để gặp gỡ những người dám đối chất với Ngài, nhưng là đối chất về sự thật, về những điều mà người ta làm hay không làm, và [Ngài đối chất] là để sửa dạy tôi. Do đó, đây là tình yêu lớn lao của Thiên Chúa, trong sự so sánh biện chứng giữa việc nói và làm này. Để là người Kitô Hữu có nghĩa là hãy thực hiện: thực hiện ý muốn của Thiên Chúa – và vào ngày sau hết – bởi vì tất cả chúng ta đều sẽ có một ngày sau hết – ngày ấy Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta điều gì? Ngài có hỏi: “Con đã nói gì về Ta?” Không. Ngài sẽ hỏi chúng ta về những việc chúng ta đã làm”.

Những người Kitô Hữu làm cho tin

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục đưa ra những đề cập rõ ràng từ những dòng của Tin Mừng Mát-thêu, đoạn nói về Ngày Phát Xét Sau Cùng, khi mà Thiên Chúa sẽ gọi con người để điều trần về điều họ đã làm với người khát, người đói, người bị giam tù, người khách lạ. Đức Thánh Cha nói, “Đây là đời sống Kitô Hữu: chỉ nói sẽ dẫn đến hư vinh, đến sự giả vờ trống rỗng của việc là  – nhưng không, cách đó người ta không phải là một Kitô Hữu một chút nào”.

“Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan này để hiểu rõ sự khác nhau giữa nói và làm nằm ở chỗ nào, và dạy chúng ta cách thực hiện và giúp chúng ta đi theo cách đó, bởi vì cách nói sẽ dẫn chúng ta đến nơi mà những thầy dạy luật này, những giáo sĩ này, những người thích ăn mặc đẹp và hành động như thể là họ quá là những người Cao Cả - và đây không phải là một thực tại Tin Mừng. Xin Thiên Chúa dạy cho chúng ta cách này”.

 
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)