Clock-Time

ĐGH Phanxicô - Về lòng thương xót của Thiên Chúa thành xác phàm

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về Lòng Thương Xót tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào Thứ Tư, 06/04/2016...
Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về Lòng Thương Xót tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào Thứ Tư, 06/04/2016.
 
Anh Chị Em Thân Mến,
 
Sau khi đã suy tư về lòng thương xót của Thiên Chúa trong Cựu Ước, hôm nay chúng ta bắt đầu suy tư về cách mà chính Chúa Giêsu đã làm cho lòng thương xót ấy đi đến sự viên mãn của nó. Thực ra, Chúa Giêsu là lòng thương xót của Thiên Chúa thành xác phàm – một lòng thương xót mà Ngài luôn thể hiện, nhận biết và thông truyền, trong mọi phút giây sống của cuộc sống trần thế của Ngài. Trong khi gặp đám đông, trong việc loan báo Tin Mừng, trong việc chữa người bệnh tật, trong việc tiếp cận với quá khứ, trong việc tha thứ các tội nhân, Chúa Giêsu làm cho một tình yêu được hữu hình mở ra cho hết mọi người: không ai bị loại trừ! Lòng thương xót mở ra cho hết mọi người và không có giới hạn. Lòng thương xót là một tình yêu tinh tuyền, tự do và mở ra cho hết mọi người, một tình yêu chạm đến đỉnh cao của nó trong hy tế Thập Giá. Đúng, Tin Mừng thật sự là “Tin Mừng của Lòng Thương Xót”, bởi vì Chúa Giêsu là Lòng Thương Xót!
 
Tất cả bốn Tin Mừng đều làm chứng cho điều đó, trước khi thực hiện sứ vụ này của Ngài, Chúa Giêsu đã mong muốn nhận được Phép Rửa từ Gioan Tẩy Giả (Mt 3:13-17; Mc 1:9-11; Lc 21:22; Ga 1:29-34). Biến cố này in dấu một định hướng mang tính quyết định đối với toàn bộ sứ vụ của Đức Kitô. Thực ra, Ngài không giới thiệu chính bản thân Ngài cho thế giới trong một vẻ tráng lệ của Đền Thờ: Ngài có thể làm thế, nhưng Ngài không để cho chính bản thân Ngài được loan báo bởi một hồi kèn: Ngài có thể làm thế, Ngài thậm chí không đi vào trong tình trạng đeo dây đai của một thẩm phán: Ngài có thể làm thế. Thay vào đó, sau ba mươi năm sống đời ẩn dật ở Na-da-rét, Chúa Giêsu đã đi đến sông Gio-đan, cùng với nhiều dân của Người, và chính bản thân Ngài cũng xếp hàng vào cùng với các tội nhân. Ngài không xấu hổ; Ngài ở đó với mọi người, với các tội nhân, để được rửa tội. Do đó, ngay từ khởi đầu sứ vụ của Ngài, Ngài đã tự tỏ mình như là một Đấng Messia là Đấng mang lấy hoàn cảnh con người, hoạt động bởi tình liên đới và lòng thương cảm. Như chính Ngài đã xác định trong hội đường Na-da-rét, đồng hoá chính Ngài với lời tiên báo của Isaia: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4:18-19).
 
Tất cả mọi điều mà Chúa Giêsu thực hiện sau Phép Rửa của Ngài là sự nhận ra chương trình đầu tiên: đưa hết tất cả mọi người về với tình yêu của Thiên Chúa một tình yêu cứu chuộc; Chúa Giêsu không mang lại sự hận thù, Ngài không mang lại sự thù nghịch: Ngài mang lại cho chúng ta tình yêu! – một tình yêu lớn lao, một trái tim mở ra cho hết mọi người, cho hết tất cả chúng ta! – một tình yêu cứu độ!
 
Ngài làm cho chính Ngài trở nên gần gũi với người chót hết, thông truyền cho họ lòng thương xót của Thiên Chúa, chính là sự tha thứ, niềm vui và sự sống mới. Chúa Giêsu, Chúa Con được sai đến bởi Chúa Cha, thực sự là khởi đầu của thời gian thương xót cho toàn thể nhân loại! Những người hiện diện ở bên bờ sông Gio-đan không hiểu ngay được tầm quan trọng của việc Chúa Giêsu làm. Chính bản thân Gioan Tẩy Giả đã kinh ngạc bởi quyết định của Ngài (x. Mt 3:14) – nhưng Chúa Cha thì không! Ngài làm cho tiếng nói của Ngài được lắng nghe từ trên cao: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con" (Mc 1:11).
 
Do đó, Chúa Cha đã xác định con đường mà Chúa Con thực hiện như là một Đấng Messia, còn Chúa Thánh Thần thì ngự xuống trên Ngài dưới hình bồ câu. Vì thế trái tim Chúa Giêsu rung động, có thể nói, trong sự hiệp nhất với trái tim của Chúa Cha và của Chúa Thánh Thần, tỏ cho hết mọi người biết rằng ơn cứu độ là một hoa trái của lòng thương xót của Thiên Chúa.
 
Chúng ta có thể chiêm ngắm mầu nhiệm lớn lao của tình yêu này thậm chí còn rõ ràng hơn bằng việc hướng cái nhìn của chúng ta đến với Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Mặc dù Chúa Giêsu sẽ chết cho chúng ta là các tội nhân, Ngài van nài cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 22:34). Chính trên Thập Giá mà Chúa Giêsu dâng lên lòng thương xót của Chúa Cha tội lỗi của thế gian, tội lỗi của tất cả mọi người, tội lỗi của tôi, tội lỗi của các bạn. Và ở đó, trên Thập Giá, Ngài dâng chúng lên cho Chúa Cha. Và với tội lỗi của thế gian thì tội lỗi cùa chúng ta được xoá bỏ. Không có gì và không một ai bị loại trừ ra khỏi lời cầu nguyện hiến tế này của Chúa Giêsu. Điều này có nghĩa là chúng ta phải không được sợ nhận biết và tuyên nhân chúng ta là các tội nhân. Biết bao nhiêu lần chúng ta nói: “Nhưng người ấy là một tội nhân, người ấy đã làm điều này, và điều kia...”, và chúng ta phán xét người khác. Thế con các bạn? Mỗi người chúng ta cần tự hỏi chính mình: Đúng, người ấy là một tội nhân, thế còn tôi?” Tất cả chúng ta đều là tội nhân, nhưng tất cả chúng ta đều được tha thứ: tất cả chúng ta đều có cơ hội lãnh nhận sự tha thứ này, vốn chính là lòng thương xót của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta phải đừng sợ để nhận biết chúng ta là tội nhân, tuyên nhận chúng ta là tội nhân, bởi vì mọi tội lỗi đã được sinh ra bởi Chúa Con trên Thập Giá. Và khi chúng ta tuyên nhận tội lỗi cách sám hối, tín thác bản thân chúng ta cho Ngài, chúng ta nhất định sẽ được tha thứ. Bí Tích Hoà Giải thực tại hoá cho mỗi chúng ta sức mạnh của sự tha thứ vốn chảy tràn từ Thập Giá và canh tân trong đời sống của chúng ta ân sủng của lòng thương xót mà Chúa Giêsu đã giành lại cho chúng ta! Chúng ta phải đừng sợ trước những nỗi thống khổ của chúng ta: mỗi người chúng ta đều có nỗi thống khổ của riêng mình. Sức mạnh của tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh không biết đến trở ngại và không bao giờ cạn kiệt, và lòng thương xót này xoá bỏ những nỗi thống khổ của chúng ta.
 
Các bạn thân mến, trong Năm Thánh này, chúng ta hãy xin Thiên Chúa ban cho ân sủng để kinh nghiệm sức mạnh của Tin Mừng: Tin Mừng của lòng thương xót biến đổi, điều làm cho chúng ta đi vào trong trái tim của Thiên Chúa, điều giúp chúng ta biết tha thứ và nhìn vào thế giới bằng sự tốt lành lớn lao hơn. Nếu chúng ta đón nhận Tin Mừng của Đấng Chịu Đóng Đinh Phục Sinh, thì toàn bộ đời sống của chúng ta được uốn nắn bởi sức mạnh của tình yêu của Ngài, một tình yêu làm cho đổi mới.
 

 
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)
 
 Nguồn: http://muoianhsang.com