Clock-Time

Đức Giáo Hoàng - Biến cố Truyền Tin cách mạng hoá lịch sử

Trong thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha tập trung vào mầu nhiệm Truyền Tin, thời điểm mà lịch sử loài người thay đổi hoàn toàn.