Clock-Time

Đức Giáo Hoàng - Làm Giám mục là vì đoàn chiên chứ không vì sự nghiệp

Thánh Phaolô là chứng nhân sáng ngời vì ngài vâng phục Chúa Thánh Linh và hết lòng yêu mến đoàn chiên. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng (15-5-2018) tại nhà nguyện Marta...