Clock-Time

Đức Giáo Hoàng - Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo

Có hai con đường. Thứ nhất là con đường của sự hiệp nhất chân thật và Chúa Giêsu muốn dẫn lối chúng ta theo con đường này, để vượt thắng sự hiệp nhất giả dối. Thứ hai là con đường của xét đoán và chia rẽ, con đường hủy diệt của thủ lãnh thế gian.Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng (17-5-2018) tại nhà nguyện Marta...