Clock-Time

Đức Giáo Hoàng - Thánh Thể làm nên Hội Thánh

Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 04.04.2018: Thánh Thể làm nên Hội Thánh...