Clock-Time

Đức Giáo Hoàng - Tin tưởng nơi Chúa Giêsu để được chữa lành

Kinh Truyền Tin với ĐTC 01.07.2018: Tin tưởng nơi Chúa Giêsu để được chữa lành...