Clock-Time

Đức Giáo Hoàng Phanxicô dạy cầu nguyện với 5 ngón tay

Ngón Trỏ: Cầu cho những người dạy bảo chúng ta. Hãy cầu nguyện cho những ai chỉ dẫn và chữa lành chúng ta. Họ cần được hỗ trợ và cần khôn ngoan để hướng dẫn người khác...
ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ 

DẠY CẦU NGUYỆN VỚI 5 NGÓN TAY


Ngón Cái:

Cầu cho những người chúng ta thương mến

Hãy bắt đầu cầu nguyện cho những người gần ta nhất. Họ là những người mà chúng ta dễ nhớ nhất.

Ngón Trỏ:

Cầu cho những người dạy bảo chúng ta

Hãy cầu nguyện cho những ai chỉ dẫn và chữa lành chúng ta. Họ cần được hỗ trợ và cần khôn ngoan để hướng dẫn người khác. 

Ngón Giữa:

Cầu cho những vị lãnh đạo

Là ngón tay cao nhất, nó nhắc ta nhớ đến các vị lãnh đạo, những vị điều hành của ta và cả những ai có quyền hành nữa.

Ngón Áp Út:

Cầu cho bệnh nhân và người yếu đuối nhất

Là ngón yếu nhất của chúng ta, nó nhắc chúng ta nhớ cầu nguyện cho những bệnh nhân hoặc cho những nạn nhân của biết bao vấn đề.

Ngón Út:

Cầu cho chính chúng ta

Ngón nhỏ nhất này nhắc bạn cầu nguyện cho chính những nhu cầu của bạn khi bạn đã cầu nguyện cho những người thuộc bốn ngón kia.

Nguồn: dongten.net