Clock-Time

Đức Thánh Cha gợi ý một "Lời cầu nguyện tuyệt diệu" cho tuần này

Đức Thánh Cha đã đưa ra sự gợi ý này trước buổi kinh Truyền tin trưa với tất cả các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, khi ngài dẫn giải về bài Tin Mừng của Thánh Luca...
ĐỨC GIÁO HOÀNG

ĐỨC THÁNH CHA GỢI  Ý MỘT

“LỜI CẦU NGUYỆN TUYỆT DIỆU” CHO TUẦN NÀY


 
Đức Thánh Cha đã gợi ý một lời cầu nguyện tuyệt đẹp cho tuần này: “Lạy Cha, xin ban cho chúng con Thánh Thần”.

Đức Thánh Cha đã đưa ra sự gợi ý này trước buổi kinh Truyền tin trưa với tất cả các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, khi ngài dẫn giải về bài Tin Mừng của Thánh Luca về cách thức Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện qua kinh Lạy Cha.

Chúa Giêsu bảo với các môn đệ rằng, “khi các con cầu nguyện, hãy kêu cầu: Lạy Cha….”. “Từ ngữ này là một sự huyền bí trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha nói. “Đây chính là mấu chốt, là chìa khóa mà chính Chúa đã ban cho chúng ta, rằng chúng ta có thể đi vào mối tương quan với Chúa qua việc xác tín rằng chúng ta đang chuyện trò, đang thân thưa tâm tư của mình cùng Chúa Cha”.

Hãy dành không gian cho Chúa

Đức Thánh Cha nói tiếp: bằng cách kêu cầu “Lạy Cha”, Chúa Giêsu đã kết hợp hai lời nguyện cầu: “Xin cho danh Cha được cả sáng, nước Cha trị đến. Và vì thế, lời cầu xin của Chúa Giêsu, là lời kinh cầu nguyện của Kitô giáo, trước hết là dành không gian cho Thiên Chúa, để Thiên Chúa biểu lộ sự thánh thiện của Ngài nơi chúng ta và làm cho Nước Chúa trị đến qua việc thực thi uy quyền của Ngài bằng chính tình yêu của Ngài trong đời sống của chúng ta”.

Đức Thanh Cha giải thích thêm rằng ba lời nguyện tiếp theo của kinh Lạy Cha diễn tả những nhu cầu thiết yếu cơ bản của chúng ta như bánh, ơn tha thứ và sự trợ giúp trong cơn cám dỗ. Ngài nói, bánh là bánh của người lữ hành. Bánh được đề cập ở đây không phải là bánh mà người ta có thể tích lũy hoặc không thể phí phạm được và cũng không phải thứ bánh có thể cản trở bước tiến của chúng ta trong cuộc hành trình lữ thứ trần gian này.

Ơn tha thứ chính là điều chúng ta nhận được từ Thiên Chúa trên tất cả những gì chúng ta nhận được từ Ngài. Và chính khi chúng ta nhận thức được rằng chúng ta là kẻ tội lỗi được ơn tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể thực thi những cử chỉ cụ thể trong việc hòa giải cùng người anh chị em mình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, “lời cầu xin cuối cùng là xin đừng để con sa chước cám dỗ, diễn tả việc chúng ta nhận thức được thân phận của chính mình, luôn gặp phải những cạm bẫy của sự dữ. Tất cả chúng ta nhận thức được thế nào là một sự cám dỗ!”

Đức Thánh Cha chia sẻ về hai dụ ngôn để làm trọn vẹn bài Tin Mừng này. Cả hai dụ ngôn dạy chúng ta phải hoàn toàn tín thác vào Chúa, Ngài là Cha của chúng ta, ngài nói:

“Chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha vì Chúa biết rõ hơn những gì chúng ta cần nhưng Chúa vẫn muốn chúng ta trình bày với Ngài cách táo bạo và khẩn khoản bởi vì đây là cách thức chúng ta tham gia vào chính công cuộc cứu độ của Ngài”.

Đức Thánh Cha nói kinh nguyện chính là dụng cụ đầu tiên và chính yếu trong tay chúng ta. “Nài xin Chúa về điều chúng ta mong muốn không phải là để thuyết phục Ngài mà là cũng cố niềm tin và sự nhẫn nại của chúng ta. Điều này có nghĩa là khả năng của chúng ta với Chúa bên cạnh, sẽ chiến đấu cho những điều thực sự quan trọng và cần thiết. Trong kinh nguyện này, Chúa luôn bên chúng ta, Thiên Chúa và tôi cùng chiến đấu cho những điều quan trọng”.

Thánh Thần

Đức Thánh Cha nói, điều quan trọng nhất mà chúng ta hiếm khi cầu xin. Chúa Giêsu nói “nếu các con là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những điều tốt đẹp, thì Cha các con ở trên trời lại chẳng ban Thánh Thần cho những kẻ xin Ngài sao?”

Thánh Thần! chúng ta cần phải cầu xin Chúa Thánh Thần đến cùng chúng ta. Lời kinh nguyện thật đẹp làm sao nếu mỗi người trong chúng ta cầu xin cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, xin ban cho con Thánh Thần”. Đức Trinh Nữ Maria đã biểu tỏ điều này cho chúng ta qua đời sống của Mẹ, hoàn toàn được Thánh Thần của Chúa linh hoạt. Xin Mẹ giúp chúng ta cầu xin Chúa Cha, hiệp với Chúa Giêsu, để sống theo Tin Mừng và được Thánh thần soi dẫn.

Nguyên văn Tiếng Anh

 
Pope Suggests a “Beautiful Prayer” for This Week

Pope Francis proposed today a beautiful prayer for this week: “Father, give me the Holy Spirit.”

The Pope offered this suggestion before praying the midday Angelus with those gathered in St. Peter’s Square, as he commented on the Gospel of today, which is Luke’s account of Jesus teaching the “Our Father.”

Jesus tells the disciples, “When you pray, say: Father…”
 “This word is the secret of Jesus’ prayer,” the Pope said. “It is the key that he himself gives us so that we can also enter into this relationship of trusting dialogue with the Father.”

 

Giving space to God

 
The Pontiff continued: “To the name ‘Father,’ Jesus associates two petitions: ‘hallowed be your name; your kingdom come.’ Jesus’ prayer, and therefore, a Christian’s prayer, is before all to give space to God, allowing him to manifest his holiness in us and allowing the advance of his kingdom by the possibility of exercising his lordship of love in our lives.”

The next three petitions of the Our Father, Francis explained, “express our fundamental needs: bread, forgiveness and help in temptation.”

The bread is the bread of a pilgrim, he said, “a bread that doesn’t accumulate and doesn’t go to waste, that doesn’t weigh down our journey.”

Forgiveness, meanwhile, is “above all that which we receive from God.” And it’s our awareness of this forgiveness of our own sins that “can make us capable of carrying out concrete gestures of fraternal reconciliation.”

Finally, Francis said, “the last request — do not abandon us in temptation — expresses an awareness of our condition, ever exposed to the deceit of evil and corruption. All of us know what a temptation is!”

 

Complete confidence

 
The Pope then reflected on the two parables that complete today’s Gospel.

 “Both aim to teach us to have complete trust in God, who is Father,” he said.

We pray to the Father with “audacity and insistence” even though he knows better than us what we need, “because this is our way of participating in his work of salvation.”

“Prayer is the first and principal ‘work tool’ in our hands,” the Pope said. “To insist [on something] with God is not in order to convince him, but rather to strengthen our faith and our patience, that is, our capacity to fight beside God for the things that are truly important and necessary. In prayer we are a pair: God and me, fighting together for what is important.”

 

Holy Spirit

 
And the great important thing, the Pope said, is one we “hardly every consider.”

Jesus says, “If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him?”

 “The Holy Spirit! We need to ask that the Holy Spirit comes to us,” Francis exclaimed. “[…]How beautiful a prayer it would be if in this week, each one of us would ask the Father, ‘Father, give me the Holy Spirit.’

 “The Virgin Mary shows us this with her existence, wholly animated by the Spirit of God. She helps us to pray to the Father united to Jesus, so as to live not in a worldly way, but in accord with the Gospel, guided by the Holy Spirit.”


Maria An Bình

On ZENIT’s Web page:
Full text: https://zenit.org/articles/angelus-text-on-the-key-to-christian-prayer/