Clock-Time

Đức Thánh Cha tiếp chủng sinh miền Sardegna

VATICAN. Đức Thánh Cha mời gọi các chủng sinh thuộc miền Sardegna hãy chuẩn bị để trở thành các ”Linh mục của dân và cho dân chúng”...

Đức Thánh Cha tiếp chủng sinh miền Sardegna

VATICAN. Đức Thánh Cha mời gọi các chủng sinh thuộc miền Sardegna hãy chuẩn bị để trở thành các ”Linh mục của dân và cho dân chúng”.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 17-2-2018 dành cho ban Giám đốc, Giảng Huấn và các chủng sinh Đại chủng viện miền Sardegna ở Italia, tổng cộng là 80 người, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đại chủng viện này dành cho 10 giáo phận tại đảo Sardegna.

Trong bài huấn dụ, ĐTC nói với các chủng sinh: ”Sự nghèo nàn về vật chất và tinh thần của nhiều người ngày nay càng làm cho điều mà từ xưa đến nay vẫn được yêu cầu, đó là các mục tử phải quan tâm đến người nghèo, có khả năng ở với họ, nhờ một lối sống đơn sơ, để người nghèo cảm thấy các thánh đường của chúng ta trước tiên là nhà của họ. Tôi khuyến khích các thầy ngay từ bây giờ hãy chuẩn bị trở thành các Linh mục của dân và cho dân, chứ không phải là những người thống trị đoàn chiên được ủy thác cho các thầy” (Xc 1 Pr 5,3), nhưng là những người phục vụ. Giáo Hội rất cần những người của Chúa, biết nhìn điều cốt yếu, sống điều độ và trong sáng, không hoài tưởng quá khứ, nhưng có khả năng nhìn về đằng trước theo truyền thống lành mạnh của Giáo Hội”.

ĐTC cũng nhắc nhở các vị đào tạo ở chủng viện về vai trò chủ yếu của các vị, vì chất lượng của linh mục phần lớn tùy thuộc sự dấn thân của các vị có trách nhiệm đào đạo. Các vị ấy được kêu gọi hoạt động ngay chính và khôn ngoan để phát triển nhân cách lời nói đi đôi với việc làm và quân bình, có khả năng đảm nhận sứ vụ linh mục một cách hữu hiệu và chu toàn trong tinh thần trách nhiệm” (Rei 17-2-2018)

Nguồn: vi.radiovaticana.va