Clock-Time

Đức Giáo Hoàng - Nơi tòa giải tội không có đe dọa, nhưng có tha thứ với dịu dàng và tin tưởng

Đó là trọng tâm bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta sáng thứ ba 27/02 vừa qua...