Clock-Time

Hãy để Thiên Chúa biến đổi chúng ta, tái tạo chúng ta lần nữa

Đức Thánh Cha Phanxicô nói chúng ta hãy can đảm nhìn nhận tội lỗi mình. Hãy để Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở thành con người mới...
ĐỨC GIÁO HOÀNG

HÃY ĐỂ THIÊN CHÚA BIẾN ĐỔI CHÚNG TA,

 TÁI TẠO CHÚNG TA LẦN NỮA


Đức Thánh Cha Phanxicô nói chúng ta hãy can đảm nhìn nhận tội lỗi mình. Hãy để Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở thành con người mới.

Theo đài phát thanh Vatican, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tư tưởng này cùng các tín hữu tham dự Thánh lễ sáng tại nguyện đường Casa Santa Marta, được thể hiện qua các bài đọc về việc canh tân mà Thiên Chúa thực hiện. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cảnh tỉnh chúng ta rằng, chúng ta không thể che dấu tội lỗi mà không phải hỗ thẹn với lương tâm mình. Đức Thánh Cha nói, chỉ bằng cách nhận biết tội lỗi, tất cả chúng ta mới sẵn lòng để Thiên Chúa đổi mới con người chúng ta.

Trong bài đọc 1, tiên tri Isaia nói về sự canh tân: “mọi thứ sẽ được biến đổi để trở nên mới, từ xấu xí trở nên xinh đẹp, từ xấu xa trở nên tốt lành”. Một sự biến đổi để trở nên tốt đẹp hơn. Đây là điều mà người dân Israel đã mong chờ từ Đấng Messiah. Được thể hiện trong bài Tin Mừng cho phương thế Chúa Giêsu chữa lành con người thế nào. Đức Thánh Cha chỉ rõ rằng, con người khi ấy đã đi theo Chúa bởi vì chính Chúa đã giúp họ nhìn thấy được “con đường của sự đổi mới”. Họ đã đi theo Chúa bởi vì sứ điệp của Chúa Giêsu đã chạm đến trái tim của họ.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, “những gì Chúa Giêsu thực hiện không chỉ là sự đổi mới từ xấu đến đẹp hoặc từ xấu xa đến tốt lành, mà Chúa Giêsu đã thực hiện một sự biến đổi, sự canh tân toàn diện. Đây không có nghĩa là làm cho điều gì đó trở nên đẹp tươi, đây không phải là một sự điểm tô, trang trí bề ngoài”. Ngài nhấn mạnh “Chúa thay đổi mọi thứ từ nội tại!”. “Chúa thực hiện việc biến đổi như là một sự tái tạo: Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới với vạn vật muôn loài; sau đó chính vì con người đã phạm tội và Chúa Giêsu đã phải đến thế gian để tái tạo lại thế giới này. Và đây là thông điệp của bài Tin mừng hôm nay, điều chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là trước khi chữa lành cho con người, Chúa đã thứ tha mọi lỗi tội của con người và cùng phương thế đó, Chúa thực hiện một sự canh tân, một sự tái tạo mới. Chúa đã tái tạo lại con người, đã biến đổi con người tội lỗi của chúng ta trở nên người công chính: Chúa tái tạo chúng ta theo phẩm giá của con người. Người đã biến đổi con người chúng ta trở nên mới, hoàn toàn mới”.

Chúa Giêsu có thể biến đổi tất cả chúng ta, những kẻ tội lỗi trở nên những con người mới. Đó là điều mà Đức Thánh Cha đã xác quyết, và chỉ rõ qua hình ảnh Maria Magdalena. Chị ấy là một người khỏe mạnh nhưng chị ấy vẫn mang một vết thương trong lòng; nghĩa là trong thâm tâm, chị ấy là một tội nhân. Người chỉ rõ là, chị Maria Magdalena cảm nghiệm được rằng chính Chúa Giêsu có thể chữa lành cho chị; không những chữa lành những đau bệnh trên thể xác, mà còn chữa lành những vết thương trong tâm hồn của chị. Chính Chúa đã tái tạo nên con người mới của chị.

Chính vì điều này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, một đức tin mạnh mẽ luôn luôn cần thiết.

Thiên Chúa sẽ phù trợ chúng ta chuẩn bị tâm hồn mình bằng một niềm tin trọn hảo để sẵn sàng đón chờ Chúa đến trong ngày lễ Giáng sinh bởi lẽ Chúa đến để chữa lành những tâm hồn yếu đuối, bệnh tật của chúng ta và mang đến cho chúng ta sự canh tân, sự biến đổi trong đời sống đức tin của chúng ta. Hãy để Chúa biến đổi chúng ta. Được biến đổi đó chính là hồng ân cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến cho tất cả chúng ta. Hãy bỏ đi những suy nghĩ rằng: “tôi không thể làm được điều đó”. Chúng ta cần vượt qua sự cám dỗ rằng “tôi không thể làm điều đó” mà thay vào đó hãy cho phép bản thân mình được biến đổi, được tái tạo trở nên mới bởi Chúa Giêsu. “Hãy can đảm lên” là lời dạy của Thiên Chúa. Đặc biệt khi chúng ta đang hướng về ngày Giáng sinh, chúng ta cần nhìn nhận lỗi tội của bản thân, thật lòng xám  hối để thân thưa cùng Thiên Chúa: “Lạy Chúa, xin hãy biến đổi con”.

Đức Thánh Cha đã kết thúc bài giảng bằng việc khuyến khích chúng ta hãy để Thiên Chúa xóa đi lỗi tội của chúng ta nhằm giúp chúng ta được biến đổi trở nên con người mới. Ngài kể về câu chuyện của một vị thánh, người có một tính cách rất mạnh mẽ. Vị thánh khi ấy đã nói với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con có làm đẹp lòng Chúa không ạ? Không con ạ! Chúa đáp. Vị thánh tiếp tục “Nhưng con đã dâng lên Người mọi thứ của con có! Chúa nói: “Không đâu con, vẫn còn thiếu…”. Và, một người khác đã làm một việc làm xám hối khác, dâng lên lời nguyện cầu khác “Con làm điều này chỉ vì lòng yêu mến Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Điều này đã đẹp lòng Người chưa ạ? Chúa đáp: “vẫn không đủ con ạ, vẫn còn thiếu đấy…” – “Lạy Chúa, xin cho con biết điều gì vẫn còn thiếu?” Chúa đáp: “điều con thiếu chính là lỗi tội của con, con chưa dâng lên cho Cha! Hãy dâng tất cả tội lỗi của con cho Cha đi!”. Đây chính là điều mà Thiên Chúa đòi buộc tất cả chúng ta hôm nay. “Hãy can đảm lên! hãy dâng tất cả tội lỗi của con cho Cha và chính Cha sẽ biến đổi con trở nên con người mới”.

Xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta niềm tin cậy để luôn vững tin vào điều này.
 

 
Pope’s Morning Homily: ‘Allow Christ to Transform, Re-create You’
 
Francis Says Have Courage to Name Sins, Let Him Make You New Person
 
Allow Christ to transform and re-create you.

Hãy để Thiên Chúa biến đổi chúng ta và tạo dựng chúng ta trở nên con người mới.
 
According to Vatican Radio, Pope Francis stressed this to faithful during his daily morning Mass at Casa Santa Marta, drawing from today’s readings, and reflecting on the renewal that the Lord brings. Yet, the Pope warned, we cannot paint over our sins without truly being ashamed in our hearts. Only by calling sins by their name, he said, will we be able to allow God to make us new women and men.
 
Recalling that in the first reading, the Prophet Isaiah speaks to us about renewal, that “Everything will be changed, from ugly to beautiful, from wicked to good.” A change for the better: this, he said, is what the People of Israel were expecting from the Messiah. Reflecting on today’s Gospel which speaks of how Jesus went about healing people, the Jesuit Pope pointed out that they followed Him because He helped them “to see a path of change,” not because He was some “sort of novelty.”. “They followed Him because the message of Jesus touched their hearts,” he said. 
 
What Jesus did, Pope Francis underscored, was not only change things from ugly to beautiful or from wicked to good: “Jesus made a transformation.”. “It’s not a problem of making something beautiful, it’s not a problem of cosmetics, of make-up,” he said, noting, “He changed everything from the inside!”. “He made a change that was a re-creation: God had created the world; man fell into sin; Jesus came to re-create the world. And this is the message, the message of the Gospel, that we can clearly see: before healing that man, He forgave his sins. Go that way, to a re-creation, He re-creates that man, [changing him] from a sinner to a just man: He re-creates him as a just man. He makes him new, totally new.”
 
 “Jesus,” he said, “is capable of making us – us sinners – new persons.” It is something, Pope Francis said, “that Mary Magdalen intuits.”. While she was healthy, he noted,“she had a wound within: she was a sinner.” Yet, he highlighted, she had an intuition that Jesus was able to heal not only the body, “but the wounds of the soul. He could re-create it!”
 
For this reason, Francis stressed, great faith is needed.

The Lord, the Pope said, “helps us to prepare ourselves for Christmas with great faith” because “for the healing of the soul, for the existential healing the re-creation that Jesus brings requires great faith in us.” Being transformed, he said “is the grace of salvation that Jesus brings.”

Stop Thinking: ‘I Can’t Do It’. “We need to overcome the temptation to say “I can’t do it,” and to allow ourselves instead to be transformed, to be re-created by Jesus. “Courage” is the word of God.”. Instead, especially as we move toward Christmas, Francis noted, we must admit and name our sins, those which make us ashamed, and say: ‘Lord, Re-create me’
 
The Pope concluded, encouraging us to let Him cancel our sins in order to make us truly new.

Francis concluded, emphasized a passage, which told the story of a Saint, a great Bible scholar, who had a very strong character. The Saint, talking to the Lord said: ‘Are you content, O Lord’ – ‘No!’ – ‘But I have given you everything!’ – ‘No, there’s something missing…’ And this poor man did another penance, said another prayer, did another vigil: ‘I have done this for you, O Lord. Is everything ok? – ‘No! Something’s missing…’ – ‘But what is missing, Lord?’ – ‘Your sins are lacking! Give me your sins!’“This is what the Lord is asking of us today. ‘Courage! Give me your sins and I will make you a new man, a new woman.’ May the Lord give us faith, to believe this.”

Maria An Bình dịch