Clock-Time

Hình ảnh của Đức Giáo hoàng không được dùng mà không có phép

Vatican xác nhận, các biểu tượng, huy hiệu chính thức của Tòa Thánh và hình ảnh của Đức Giáo hoàng không được dùng nếu...

ĐỨC GIÁO HOÀNG

HÌNH ẢNH CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

KHÔNG ĐƯỢC DÙNG MÀ KHÔNG CÓ PHÉP


Ngày 22 tháng 2-2017, Phủ Quốc Vụ Khanh nhắc lại, Phủ Quốc Vụ Khanh có bổn phận xem xét hình ảnh của Đức Giáo hoàng, để sứ điệp và con người của ngài không bị đem ra “khai thác thương mại”. Các biện pháp thích ứng sẽ được áp dụng.

Vatican xác nhận, các biểu tượng, huy hiệu chính thức của Tòa Thánh và hình ảnh của Đức Giáo hoàng không được dùng nếu không có sự chấp thuận của Phủ Quốc Vụ Khanh. Bản thông báo cũng nhắc lại lời cảnh báo: Phủ sẽ không ngần ngại dùng mọi biện pháp thích ứng để chống mọi sử dụng gian lận.

Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, thông báo này không xuất phát từ một vi phạm nào gần đây. Một vài người cho rằng thông báo này là do có các bức áp-phích chống Đức Giáo hoàng dán gần đây trên các đường phố Rôma. Bà Paloma García Ovejero, phó giám đốc văn phòng báo chí giải thích, các biện pháp này nhắm đến các sản phẩm thương mại. Đôi khi các nhà buôn dùng hình ảnh Đức Phanxicô trên các sản phẩm như máy nướng bánh, các đồ chưng bằng thủy tinh.

Năm 2009, Tòa Thánh cũng đã đưa ra một thông báo như vậy. Khi đó cũng đã có các việc dùng huy hiệu Tòa Thánh mà không có phép, cũng như các hiệp hội lấy tên Đức Bênêđictô XVI mà không xin phép trước.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch
Nguồn: phanxico.vn