Clock-Time

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 17.04.2018: Ngôn sứ nói sự thật, khóc thương dân, mở ra hy vọng

Vị khôn sứ chân chính là người dám nói sự thật, có khả năng khóc thương một dân không biết lắng nghe và biết cách mở ra cánh cửa hy vọng. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng (17-04-2018) tại nhà nguyện Marta...