Clock-Time

Thông điệp của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ Brownsville, Texas

Các bạn trẻ Giáo phận Brownsville thân mến, chúng ta quy tụ về đây nhân ngày lễ mừng kính Thánh Anna, là ngoại của Chúa Giêsu. Cha biết rằng các con đang có mặt tại Taxas...
ĐỨC GIÁO HOÀNG

TRƯỚC NGÀY ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI

ĐỨC THÁNH CHA GỬI THÔNG ĐIỆP ĐẾN

GIỚI TRẺ Ở BROWNSVILLE


“Hãy đón nhận cuộc sống này cho dù bất kể điều gì xảy đến và hãy làm những điều tốt cho người khác”.

Dưới đây là phần chuyển dịch từ thông điệp qua video của Đức Thánh Cha gửi đến giới trẻ Giáo phận Drownsille tại Texas, nằm tại biên giới với Mexico. Giới trẻ tập trung tại giáo xứ Thánh Anna để tham gia bằng việc liên kết trong tinh thần Ngày hội Giới trẻ thế giới lần thứ 31 được tổ chức tại Krakow:

Các bạn trẻ Giáo phận Brownsville thân mến, chúng ta quy tụ về đây nhân ngày lễ mừng kính Thánh Anna, là ngoại của Chúa Giêsu. Cha biết rằng các con đang có mặt tại Taxas, rất gần với Mexico, rất gần với Châu Mỹ Latinh và cha biết rằng các con quy tụ về đây để cùng liên kết trong tinh thần với ngày Quốc tế Giới trẻ được tổ chức tại Krakow. Cha rất muốn được gần gũi với tất cả các con, cha muốn nói với các con hãy luôn luôn hướng về phía trước và luôn hướng về phía chân trời. Hãy luôn vững lòng can đảm để ước muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa nhưng đồng thời hãy đừng quên nhìn lại những gì mà tổ tiên chúng ta đã để lại cho chúng ta, đừng quên gia sản tổ tiên đã để lại cho chúng ta, gia sản từ tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta để luôn gìn giữ những gia sản đức tin mà chúng con đang có trong tay để luôn hướng về phía trước.

Cha biết rằng vài người trong chúng con sẽ hỏi cha rằng: “Thưa cha, cha bảo chúng con hãy nhìn về phía chân trời và để nhớ những điều đó nhưng hôm nay, con phải làm gì? Các con hãy sống cuộc sống của con cách tròn đầy. Hôm nay, hãy đón nhận cuộc sống của con và chấp nhận những gì đến với con trong cuộc sống này và hãy làm những điều tốt đẹp cho người khác. Trong thế giới ngày nay, có những cuộc chơi mà dù con có tham gia vào hay không thì cũng không có chỗ để thay thế, để thay đổi. Hãy giữ lại những kỷ niệm, ký ức mà các con được thừa hưởng, hãy nhìn về phía chân trời và hôm nay đây, hãy nắm lấy cuộc sống của mình và hãy tiến về phía trước, hãy sống cuộc sống của mình và hãy làm cho nó sinh hoa trái. Thiên Chúa mời gọi các con để các con sinh hoa trái. Chúa mời gọi các con đến đón nhận lòng thương xót của Người và hãy biểu tỏ điều này đến với người khác. Chúa mời gọi các con để các con được hạnh phúc. Hãy đừng lo sợ, Đừng sợ các con ạ. Hãy sống cuộc sống của mình cách tròn đầy, sống tốt. Đó mới là cuộc sống.

Cha cầu chúc các con có được cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ thật tốt đẹp, hợp nhất với ngày Quốc tế Giới trẻ tại Krakow. Hãy sống thật nhiệt thành và hãy luôn tiến bước về phía trước. Xin Đức Trinh Nữ Maria luôn gìn giữ các con và xin Chúa Giêsu chúc lành cho các con. Và xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Cảm ơn các con.

Nguyên văn Tiếng Anh

 
Pope Sends Message to Youth in Brownsville,

Texas, on Eve of WYD

 “Today, take life as it comes and do good to others”

The following is a translation of the video message the Pope sent Tuesday to the young people of the Diocese of Brownsville in Texas, on the border with Mexico. The youth are gathered in the St. Anne parish to join spiritually with their peers attending the 31st World Youth Day in Krakow:

“Dear young people of the diocese of Brownsville, gathered on the feast day of St. Anne, the grandmother of Jesus. I know that you are gathered in Texas, very close to Mexico, very close to Latin America. And I know that you are gathered to come together spiritually with World Youth Day in Krakow. I want to be close to you. I want to tell you always to look forward and always look towards the horizon: do not let life put walls in front of you, always look at the horizon. Always have courage to want more, more, more – but, at the same time, do not forget to look back to the heritage you have received from your ancestors, from your grandparents, from your parents; to the legacy of faith that you now have in your hands, as you look forward.

 “I know that some of you will ask me: ‘Father, yes, you tell us to look at the horizon and to remember things, but today, what do I do?’ Live your life to the full! Today, take life as it comes and do good to others. In the world today, a game is being played out in which there is no room for substitutes: either you are in the team or you are out. Take the memories you have inherited, look towards the horizon and today, grasp life and carry it forward, use it productively, make it fruitful. God calls you to be fruitful! God calls you to transmit this life to others. God calls you to create hope. God calls you to receive mercy and show mercy to others. God calls you to be happy. Do not be afraid! Do not be afraid. Play life to the full! That is life.

“I wish you a good meeting with the young people linked with World Youth Day, united with the young people who are in Krakow. Live with enthusiasm and go forward! May the Virgin Mary take great care of you and may Jesus bless you. And please do not forget to pray for me. Thank you.”

Maria An Bình

Nguồn:
https://zenit.org/articles/pope-sends-message-to-youth-in-brownsville-texas-on-eve-of-wyd/