Clock-Time

Tôi tin Chúa Kitô chịu đóng đinh

Kim chỉ nam của người Kitô hữu hướng người đó theo Chúa Kitô chịu đóng đinh, không phải là một vị thần không mang lấy thân phận con người, mà là Thiên Chúa nhập thể...
ĐỨC GIÁO HOÀNG

TÔI TIN CHÚA KITÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH


Kim chỉ nam của người Kitô hữu hướng người đó theo Chúa Kitô chịu đóng đinh, không phải là một vị thần không mang lấy thân phận con người, mà là Thiên Chúa nhập thể, mang lấy những vết thương của chúng ta. Đây là thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ năm 02-03 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

“Vào đầu Mùa Chay, lời mời gọi sám hối đang rất khẩn thiết. Và phụng vụ lời chúa hôm nay đặt lời thúc giục này trong ba thực thể, là con người, Thiên Chúa và cuộc hành trình.

Thiên Chúa đã tạo dựng và cho chúng ta tự do, chúng ta có quyền lựa chọn, nhưng Ngài không để chúng ta đơn độc, Ngài đã chỉ cho chúng ta con đường thiện qua các Điều răn. Và Ngài đến với chúng ta để cứu rỗi chúng ta.

Các môn đệ khó mà hiểu được con đường Thập giá của Chúa Giêsu. Bởi Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận con người, ngoại trừ tội lỗi. Không thể tách rời Thiên Chúa khỏi Chúa Kitô. Nói về Thiên Chúa mà không có Chúa Kitô, là nói về một vị thần không có thực.

Thiên Chúa là Thiên Chúa có Chúa Kitô, Đấng chịu chết vì chúng ta. Để cứu chúng ta. Và khi chúng ta tách mình khỏi sự thật này, tách mình khỏi Thập giá Chúa Kitô, khỏi những vết thương của Chúa, là chúng ta cũng tách mình khỏi tình yêu, khỏi lòng nhân từ của Thiên Chúa, khỏi ơn cứu độ và cứ thế xa rời Chúa, chạy theo một hệ tư tưởng. Một Thiên Chúa không có Chúa Kitô chịu đóng đinh, không phải là Thiên Chúa đến với chúng ta, gần gũi chúng ta, chết cho chúng ta để cứu chúng ta.

Cha nhớ trong quyển sách của một tác giả Pháp viết trong thế kỷ trước, nói về cuộc nói chuyện giữa một người theo thuyết bất khả tri với một Kitô hữu. Người theo thuyết bất khả tri với thiện chí hỏi Kitô hữu rằng, “Nhưng làm sao tôi… Với tôi, vấn đề là sao Chúa Kitô lại là Thiên Chúa được. Tôi không hiểu nổi. Sao Chúa Kitô là Thiên Chúa được?” Và tín hữu trả lời, “Với tôi chuyện dó không thành vấn đề. Điều quan trọng là Thiên Chúa có là Chúa Kitô không.”

Thiên Chúa đã đến trong Chúa Kitô, đã mặc lấy xác phàm, và đó là nền tảng của công trình lòng thương xót. Những vết thương của chúng ta là vết thương của Chúa Kitô, là vết thương của Thiên Chúa. Chúng ta không thể sống Mùa Chay mà không ý thức như thế. Chúng ta phải sám hối, không phải sám hối với một Thiên Chúa mơ hồ, mà là một Thiên Chúa cụ thể trong Chúa Kitô.

Chúa Giêsu đã nói, “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình,vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta.” Cuộc hành trình chính là Chúa Kitô, là theo Chúa Kitô, thực thi thánh ý Cha, như Chúa Giêsu đã làm, mang thập giá hằn ngày và bỏ mình để theo Chúa Kitô. Không làm điều tôi muốn, mà làm điều Chúa Giêsu muốn. Và trên con đường này, chúng ta mất mạng sống mình để lấy lại mạng sống ấy. Hành trình này là liên tục mất mát cuộc sống, mất đi tiện nghi, không làm điều mình muốn, mà luôn trên con đường phục vụ người khác. Đấy là con đường đúng đắn.

Con đường duy nhất là con đường theo Chúa Kitô chịu đóng đinh, theo sự tai ác của Thập giá. Và đó là kim chỉ nam của Kitô hữu.”

Nguồn: phanxico.vn