Clock-Time

Đức Giêsu Kitô

/ 181 / Sách Nói Công Giáo

Tại sao cha mẹ của Chúa Hài Đồng không bồng Chúa trên tay, ôm Chúa vào lòng? - #03 Đức Giêsu Kitô – Đạo yêu thương

Bạn có thấy điều rất đặc biệt không? Cha mẹ của hài nhi mới sinh không bồng con trên tay, hoặc ôm con vào lòng, nhưng cả hai ông bà đều quỳ gối thờ lạy! Tại sao vậy?