Clock-Time

Đức Maria

/ 411 / Mẹ Maria

Lời nguyện của Don Bosco với Đức Maria nhằm chống lại ma quỷ Hot

Sau đây là lời cầu nguyện của Don Bosco với Đức Mẹ Maria Phù hộ các Giáo hữu. Lời nguyện này biểu lộ đức tin của người Kitô hữu vào Đức Maria và đặt trọn cuộc đời chúng ta trong sự bảo vệ đầy uy quyền của Mẹ, chống lại mọi thế lực của ma quỷ đang hoạt động trên thế giới này.
/ 509 / Mẹ Maria

Đôi mắt của Đức Maria phù hộ các giáo hữu Hot

Chúng ta thường nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng chúng ta cũng có thể nói rằng chúng là cảnh quan của trái tim, và trong con mắt của Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, sự vĩ đại của Thiên Chúa được phản chiếu nơi tạo vật hoàn hảo nhất của Người; và cũng là sự thăng hoa của tình yêu Người Con từ thập giá.
/ 932 / Mẹ Maria

Tên gọi thật của Đức Trinh Nữ Maria là gì?

Từ tiếng Anh “Mary” được dịch từ tiếng Do Thái “Myriam”, có lẽ là tên thật của Mẹ.
/ 277 / Phụng Vụ

Mục đích của Kinh Mân Côi là gì? Hot

Chuỗi Hạt Mân Côi giúp chúng ta đếm những lời cầu nguyện; đồng thời cũng là công cụ trợ giúp suy gẫm đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn.
/ 636 / Thánh lễ Online

19h00 | Chầu Thánh Thể | Chủ đề: “Cùng mẹ Maria, trong thời khắc của mầu nhiệm cứu độ” | Ngày 23.12.2021 Hot

Chầu Thánh Thể với chủ đề: “Cùng mẹ Maria, trong thời khắc của mầu nhiệm cứu độ”. Vào lúc 19h00 ngày 23.12.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 396 / Thánh lễ Online

19h00 | Chầu Thánh Thể | Chủ đề: “cùng Mẹ Maria, cảm nghiệm niềm vui Giáng Sinh” | Ngày 16.12.2021 Hot

Chầu Thánh Thể với chủ đề: “cùng Mẹ Maria, cảm nghiệm niềm vui Giáng Sinh”. Vào lúc 19h00 ngày 16.12.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 356 / Thánh lễ Online

19h00 | Chầu Thánh Thể | “Cùng Mẹ Maria, tiến bước trong tình hiệp thông với Giáo Hội” | Ngày 02.12.2021 Hot

Chầu Thánh Thể với chủ đề: “Cùng Mẹ Maria, tiến bước trong tình hiệp thông với Giáo Hội”. Vào lúc 19h00 ngày 02.13.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

/ 406 / Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

ĐGH Gioan Phaolô II ‘được phép’ tha thiết sùng kính Đức Maria

ĐGH người Ba Lan đã kể lại rằng: Đã có lúc ngài cảm thấy lo sợ vì mình quá yêu mến Đức Mẹ. Nhưng một vị thánh người Pháp đã giúp ngài nhận ra sự thật...