Clock-Time

Đức Maria

/ 2169 / Mẹ Maria

Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Maria

Nói đến Đức Maria, người ta có thể trình bày nhiều hình ảnh tổng quát về Mẹ, nhưng một khi muốn tìm hiểu các tín điều về Đức Maria, thì điều đơn sơ nhưng cần thiết hơn hết, là bắt đầu tìm hiểu đặc ân “Vô Nhiễm Nguyên Tội” mà Mẹ đã nhận được trong đời của Mẹ. Nghĩa là trong nhãn quan đưa tin, người Kitô hữu tìm hiểu, gẫm suy mầu nhiệm “Vô Nhiễm Nguyên Tội”.
/ 3283 / Phụng Vụ

Kinh Nữ Vương Thiên Đàng - Kinh hằng ngày

Lạy Chúa, là Đấng đã làm cho thiên hạ vui mừng quá bội bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con đặng hưởng phước vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con.
/ 704 / Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Nhà thờ Đức Mẹ ở Qatar được mở cửa suốt giải bóng đá thế giới

Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi ở Doha, Qatar, sẽ mở cửa trong suốt thời gian diễn ra World Cup ở Qatar, từ Chúa Nhật ngày 20/11 đến Chúa Nhật ngày 18/12/2022.
/ 1778 / Mẹ Maria

$18 - Chuỗi Hạt Mân Côi Với Người Lính Lê Dương Pháp - 100 truyện tích Chuỗi Hạt Mân Côi

Như chúng ta đã biết bao nhiêu bệnh nan y, mà loài người hết phương cứu chữa. Nếu có lòng tin, trông cậy vào quyền phép Đức Mẹ, thành tâm thiện chí đến với Mẹ thì đều được Đức Mẹ cứu giúp cả. Chúng ta hãy đến Lourdes, thấy bao nhiêu nạng chống xe lăn được để lại, làm chứng cho những phép lạ chữa khỏi bệnh.
/ 1828 / Mẹ Maria

$17 - Chuỗi Hạt Mân Côi Với Đức Mẹ - 100 truyện tích Chuỗi Hạt Mân Côi

Đọc truyện trên đây, chúng ta thấy chuỗi hạt Mân Côi quan trọng như thế nào? Đức Mẹ bảo: Chuỗi hạt Mân Côi là sở hữu riêng của Mẹ, nhưng Mẹ đã ban phát xuống cho nhân loại, để họ nhờ đó mà được cứu rỗi. Vậy tràng hạt Mân Côi cũng chính là khí cụ, là vũ khí chúng ta dùng để chiến đấu với quân thù.
/ 918 / Mẹ Maria

$16 - Thày Bùa Ngải Lần Chuỗi Mân Côi - 100 truyện tích Chuỗi Hạt Mân Côi

Câu truyện được kể lại trong tu viện dòng thánh Đominicô. Nhờ gương sáng của 1 chiến sĩ công giáo mà 1 tội nhân, 1 thày phù thuỷ bùa ngải khét tiếng, đã được ơn ăn năn trở lại. Nếu không có vụ bị bắt, bị tù thì làm sao mà 1 thày phù thuỷ có thể được ơn cải tử hoàn sinh như vậy. Gương sáng rất quan trọng, như chúng ta đã biết, chuỗi hạt Mân Côi của nhà bác học Andre Ampere có giá trị hơn 1000 bài giảng rất hay và hùng biện.
/ 1354 / Mẹ Maria

$15 - Bỏ Lỡ Cơ Hội Mà Không Được Gặp Đức Mẹ - 100 truyện tích Chuỗi Hạt Mân Côi

Câu truyện này cũng giống như truyện vua thánh Louis nước Pháp, khi có người báo với vua: Chúa Jesu đang hiện ra trong Bí Tích Thánh Thể, khi 1 linh mục dâng lễ. Mời vua đến xem. Vua trả lời: ngày nào trẫm cũng thấy Đức Chúa Jêsu, cần gì phải xem. Điều đó chứng tỏ đức tin vua rất mạnh. Thày dòng này cũng thế, khi thấy Đức Mẹ hiện ra với mình, mà cứ tỉnh bơ lần chuỗi Mân Côi cho xong, thì thật là quá sức tưởng tượng.
/ 985 / Mẹ Maria

$14 - 59 Lời Hứa Cho Những Ai Mang Chuỗi Hạt Mân Côi - 100 truyện tích Chuỗi Hạt Mân Côi

Ngay cả khi lần hạt Mân Côi cũng không dám lần hạt công khai, sợ người ta bảo mình là lạc hậu. Cũng như chàng sinh viên khoa học thấy nhà bác học Louis Pasteur lần hạt trên chuyến xe lửa. Câu truyện thiếu niên 12 tuổi trên đây, được khỏi bị quỷ ám, là do đeo chuỗi hạt Mân Côi ở cổ, làm chứng cho 59 lời hứa này.