Clock-Time

đức thánh cha Phanxicô

/ 723 / Đức Giáo Hoàng

Đức Thánh Cha nhận xét: Chúng ta đã quá hiểu nhầm những người Pharisêu

Người Pharisêu, hay còn gọi là người Biệt Phái, là những người đương thời với Chúa Giêsu, tự cho mình là tách biệt với dân vì họ giữ đạo nghiêm nhặt hơn. Có nhiều người thực sự giữ đạo nghiêm nhặt, nhưng nhiều người theo não trạng vụ luật, không chú ý đến tinh thần cốt yếu bên trong các lề luật, lại hay kiêu ngạo nên thường bị Chúa Giêsu phê phán.