Clock-Time

Đức Thánh Cha

/ 153 / Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

ĐTC tặng các máy trợ thở cho bệnh viện của các nữ tu dòng Phanxicô ở Malawi

Đức Sứ thần Tòa thánh tại Malawi và Zambia, Đức cha Gianfranco Gallone, đã thay mặt Đức Thánh Cha, tặng các máy trợ thở cho Bệnh viện Truyền giáo Likuni ở Lilongwe, một bệnh viện nằm cách thủ đô 9 km, có 231 giường bệnh, do các nữ tu Thừa sai Phan Sinh điều hành và hỗ trợ 45.000 bệnh nhân mỗi năm, chủ yếu là các nông dân và người buôn bán có thu nhập thấp.