Clock-Time

Đường Hy Vọng

/ 790 / Sách Nói Công Giáo

THÁNH LỄ - nguồn lương thực đời đời - #15 Thánh Lễ – Đường hy vọng Hot

Đèn không sáng nếu hết dầu, xe không chạy nếu cạn xăng, hồn tông đồ sẽ suy mạt nếu không đến vói Thánh Thể: "Ai không ăn thịt Ta và uống máu Ta, chẳng được sống đời đời."  (DHV 360)
/ 890 / Sách Nói Công Giáo

Người diễn lại cuộc đời CHÚA GIÊSU - #14 Tông Đồ – Đường hy vọng Hot

Bị nhục mạ, bắt bớ, đuổi từ thành này sang thành khác, là dấu Chúa thương con, Chúa chọn con làm tông đồ thật. "Tôi tớ không hơn chủ, môn đệ không hơn Thầy, họ đã xử với Thày thế nào, cũng sẽ đối với các con như vậy. Hãy vui mừng hoan hỉ... vì nếu chúng con theo thế gian, thì thế gian không ghét chúng con." (DHV 319)
/ 531 / Sách Nói Công Giáo

Ngọn lửa ĐỨC TIN - #13 Đức Tin – Đường hy vọng Hot

Đối với người Kytô hữu, tin trước hết là chấp nhận được cứu rỗi, được tha thứ, được yêu thương vô cùng; Chúa không phải là Đấng bắt con phải kính mến, nói đúng hơn, Chúa là Đấng mà con phải để cho Ngài yêu thương con vô hạn. (DHV 288)...
/ 916 / Sách Nói Công Giáo

HỘI THÁNH của THIÊN CHÚA - #12 Hội Thánh – Đường hy vọng Hot

"Phêrô, con là đá, Ta xây Hội Thánh Ta trên đá này, và cửa hỏa ngục mở tung không thắng nổi!" Hai mươi thế kỷ qua, bao nhiêu thăng trầm bao nhiêu biến động, nội công ngoại kích, lắm giai đoạn đến mức tuyệt vọng, nhưng "Hội Thánh Chúa" không phải hội của loài người...
/ 732 / Sách Nói Công Giáo

Chúa bên con, yêu thương và an ủi - #11 Chúa hiện diện – Đường hy vọng Hot

Chúa hiện diện bên con, không phải chỉ là một tâm tình, nhưng Chúa phải chiếm hữu cả con người con, hướng dẫn, yêu thương, an ủi con. (DHV 241)
/ 785 / Sách Nói Công Giáo

Người CHÍ KHÍ không TỰ MÃN - #10 Chí khí – Đường hy vọng Hot

Người chí khí không tự mãn. Óc tự mãn như bức màn ngăn con xa Thiên Chúa, xa anh em, xa tất cả, và con không cần ai nữa. (DHV 200)...
/ 629 / Sách Nói Công Giáo

Quả tim TẬN HIẾN - #09 Quả tim – Đường hy vọng Hot

Bỏ tất cả, con sẽ được tất cả, sẽ cứu tất cả. Chúa Giêsu đã nói: "Khi Ta bị treo lên, Ta sẽ lôi kéo mọi sự theo Ta." (DHV 187)...
/ 957 / Sách Nói Công Giáo

HY SINH là dấu chứng của tình yêu - #08 Hy sinh – Đường hy vọng Hot

Con phải hy sinh nhiều, khi sống giữa những người khác chính kiến con, khác địa vị con, khác lý tưởng con. Hãy xem gương Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài sống giữa loài người tội lỗi, 33 năm hy sinh liên lỉ.(HDV 149)...