Clock-Time

Ga 1: 6-8.19-28

/ 507 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật III Mùa Vọng B

Tin mừng Ga 1: 6-8.19-28: Hôm nay, chúng ta hãy tự đặt câu hỏi cho chính mình: Kitô hữu, chúng ta là ai? Như người ta đã chất vấn Gioan Tẩy Giả: "Ông là ai? Ông nói gì về chính mình?"...
/ 1072 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 6-8.19-28:  Trong đoạn Tin Mừng này, tác giả đã giới thiệu đầy đủ về con người và sứ vụ của Gioan Tẩy Giả. Dù chỉ là đoạn ngắn, lột tả đầy đủ tính cách tiền hô của Gioan cho Đấng Cứu Thế. Ông đến để dọn đường cho Đấng Cứu Thế.  
/ 1230 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật III Mùa Vọng B

Tin mừng Ga 1: 6-8.19-28: Hôm nay, chúng ta hãy tự đặt câu hỏi cho chính mình: Kitô hữu, chúng ta là ai? Như người ta đã chất vấn Gioan Tẩy Giả: "Ông là ai? Ông nói gì về chính mình?"...
/ 1672 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 6-8.19-28:  Ông Gioan trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người"...
/ 1867 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đức Kitô: Ánh sáng mang ơn cứu độ - Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng B

Tin mừng Ga 1: 6-8.19-28:  Ánh sáng mà Gioan làm chứng chính là Đức Giêsu Kitô. Bởi Gioan nhận ra rằng, sự xuất hiện của ông cũng chỉ là sự xuất hiện bắt nguồn tự con người, vì thế ông không thể là ánh sáng, bởi tự con người không thể kiến tạo nên nguồn sáng...
/ 962 / Suy Niệm Chúa Nhật

Làm chứng như Gioan - Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng B

Tin mừng Ga 1: 6-8.19-28:  Hôm nay, chúng ta thấy Gioan đã giới thiệu mình như thế này: « Tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có một Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi nhưng Đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không đánh cởi dây giày cho Người. »...
/ 2048 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Ăn Năn Sám Hối - Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng B

Tin mừng Ga 1: 6-8.19-28:  Khi Gioan xuất hiện, người Do Thái cho là Đấng Messia đã đến, nhưng Gioan trả lời: Tôi không phải là Đấng Messia, tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc chuẩn bị cho Đấng Messia đến...