Clock-Time

Ga 1: 19-28

/ 1053 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Trước Lễ Hiển Linh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1:19-28 Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin
/ 1695 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Ba trong tuần Bát nhật Giáng sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1:19-28: Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Gioan Tẩy Giả làm chứng về Đức Giêsu. Và trong tâm tình của những ngày đầu năm mới chúng ta cùng nhìn nhận và rút ra từ sứ vụ, cách sống của Gioan Tẩy Giả cho đời sống đức tin của chúng ta hôm nay...
/ 978 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba trong tuần Bát nhật Giáng sinh B

Tin mừng Ga 1: 19-28: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Gio-an Tẩy Giả làm chứng về Đức Giê-su trước mặt các ủy viên Hội đồng Cộng tọa ( 1,19-29 )...