Clock-Time

Ga 1: 29-34

/ 1514 / Suy Niệm Hằng Ngày

Trở nên ánh sáng cho muôn dân - Thứ Tư trong tuần Bát nhật Giáng sinh B

Tin mừng Ga 1:29-34: Gioan nhận ra rằng nhiệm vụ của ông đã vào hồi kết khi nhìn thấy Chúa Giêsu xuất hiện . Ông nhường bước và long trọng giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người: Đây là chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xóa bỏ tội trần gian...
/ 1990 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Tư trong tuần Bát nhật Giáng sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 29 - 34: Hình ảnh Gioan trong Tin Mừng hôm nay thật đẹp khi biết quên mình để giới thiệu Chúa Giêsu - Đấng Cứu Thế - cho mọi người...